Pressemeddelelse

COVID-19 Opdatering

Opdatering: Møder for Kirkens medlemmer midlertidigt suspenderet over hele verden

13. marts 2020

Kære brødre og søstre

De hastigt ændrende sundhedstilstande verden over har været en kilde til stigende bekymring. Mange regeringer har iværksat begrænsninger, der har krævet midlertidig lukning af en række templer. Når vi i bøn har søgt at balancere disse begrænsninger med behovet for fortsat at udføre tempeltjeneste, har vi besluttet at foretage følgende midlertidige tilpasninger, som træder i kraft den 16. marts 2020 for alle templer i hele verden.

  • Hvor begrænsninger fra regeringer eller andre omkring offentlige og/eller religiøse forsamlinger i realiteten hindrer tempelaktivitet, vil udførelse af stedfortrædende ordinancer og ordinancer for levende midlertidigt blive suspenderet.
  • Hvor begrænsninger fra regeringer eller andre ikke hindrer al tempelaktivitet, vil følgende tempelordinancer for levende personer blive udført, som kapaciteten tillader det og kun efter aftale: Beseglinger af ægtemand og hustru samt barn til forældre foruden forberedende ordinancer og begavelse for levende. Midlertidigt vil stedfortrædende tempelordinancer ikke blive udført.
  • Alle gæstehjem vil blive lukket.

Kirkemedlemmer vil modtage instruktioner, når de træffer aftale om ordinancer for levende. Personer, der har fastsatte aftaler, vil blive kontaktet af templets medarbejdere.

Der bliver taget skridt i alle templer til at minimere risikoen for at udbrede sygdom, herunder at begrænse tempelmedarbejdere, begrænse gæster ved ordinancer for levende samt følge retningslinjer for samvær med tempelbesøgende.

Tempelpræsidentskaber vil få flere oplysninger, og yderligere tilpasninger vil ske efter behov.

Vi ser med stor forventning frem til det tidspunkt, hvor templer igen kan fungere på fuld kapacitet og bringe velsignelserne ved tempeltjeneste til medlemmer og deres forfædre.

Med kærlig hilsen

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum

-----

Opdatering: Møder for Kirkens medlemmer midlertidigt suspenderet over hele verden

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har den 12. marts udsendt følgende brev til Kirkens medlemmer verden over.

Kære brødre og søstre

Som lovet i vores brev af 11. marts 2020 følger vi fortsat ændringer i situationen i forbindelse med COVID-19 over hele verden. Vi har overvejet råd fra lokale kirkeledere, regeringsrepræsentanter og læger og har søgt Herrens vejledning omkring dette. Vi kommer nu med følgende opdaterede retningslinjer.

Med omgående virkning er alle offentlige sammenkomster for medlemmer af Kirken midlertidigt suspenderet over hele verden indtil videre. Dette omfatter:

Stavskonferencer, lederskabskonferencer og andre større sammenkomster

Alle offentlige gudstjenester, herunder nadvermøder

Aktiviteter i grene, menigheder og stave

Hvor det er muligt, bedes alle nødvendige lederskabsmøder afholdes via teknologi. Specifikke spørgsmål kan rettes til lokale præstedømmeledere. Yderligere retningslinjer i forbindelse med andet vil komme.

Biskopper skal rådføre sig med deres stavspræsident for at afgøre, hvordan man gør det muligt for medlemmer at få nadveren mindst en gang om måneden

Vi opfordrer medlemmer til i deres omsorgsindsats at tage sig af hinanden. Vi bør følge Frelserens eksempel på at velsigne og opløfte andre.

Vi bærer i denne tid med usikkerhed vidnesbyrd om Herrens kærlighed. Han vil velsigne jer til at finde glæde, når I gør jeres bedste for at efterleve Jesu Kristi evangelium i alle situationer.

Med kærlig hilsen

Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum

  

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.