Pressemeddelelse

Områdespræsidentskabet 2019: Brev med opfordring til politisk deltagelse ved afstemning i EU

Følgende brev blev udstedt af Europas Områdepræsidentskabet for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 2. maj 2019 for at blive læst for Kirkens menigheder i hele EU:

Kære brødre og søstre

Som borgere har vi privilegiet og pligten til at vælge folkevalgte og påvirke den offentlige politik. Deltagelse i den politiske proces påvirker vores samfund og nationer i dag og i fremtiden. Vi opfordrer sidste dages hellige i EU’s medlemslande i Det Europæiske Område til at være aktive borgere ved at registrere sig, udøve deres ret til at stemme ved valg til Europaparlamentet og involvere sig i samfundet.

Vi opfordrer jer også til at bruge den fornødne tid til at blive informeret om de spørgsmål og kandidater, som I skal overveje. Sammen med de muligheder, der er på internettet, debatter og andre kilder, opslår Kirken lejlighedsvis information på Kirkens nationale nyheds- og hjemmesider om bestemte moralske sager, som den har taget stilling til.

Principper, der er i overensstemmelse med evangeliet, kan findes i forskellige politiske partier, og medlemmer bør søge kandidater, som bedst repræsenterer disse principper.

Mens Kirken vedholder sin neutrale position med hensyn til politiske partier og kandidater, bør individuelle medlemmer deltage i den politiske proces. Kirken vedholder også dens ret til at udtale sig om politiske og sociale emner.

Med kærlig hilsen

                                                                       

Det europæiske områdepræsidentskab

Paul V. Johnson

Gary B. Sabin

Massimo De Feo

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.