Yderligere hjælpekilder

Ofte stillede spørgsmål vedr. Mormon&Gay.lds.ord

Ofte stillede spørgsmål

Hvorfor bruge udtrykket »tiltrækning af samme køn«?

Hvorfor ikke bare sige »homoseksuel«?

Tiltrækning af samme køn refererer til, at man følelsesmæssigt, fysisk, romantisk eller seksuelt drages mod en person af samme køn. Hvis man føler sig tiltrukket af en af samme køn, kan man vælge eller fravælge at bruge et seksuelt mærkat til at beskrive sig selv. Således bruges udtrykket tiltrækning af samme køn som en teknisk beskrivelse af oplevelsen uden at påtvinge nogen et mærkat. Denne hjemmeside bruger dette udtryk for at være inkluderende over for mennesker, som ikke føler sig bekvemme med en bestemt betegnelse for seksuel observans, og ikke for at fornægte, at nogle identificerer sig som bøsse, lesbisk eller biseksuel.

Hvorfor drøftes der hverken kønsdysfori eller transkønnethed på hjemmesiden?

Mange af de generelle principper, som omtales på denne hjemmeside (fx vigtigheden af at være favnende og venlige) gælder også sidste dages hellige, som lever med kønsdysfori eller som identificerer sig som transkønnede. Men tiltrækning af samme køn og kønsdysfori er meget forskellige ting. De, som oplever kønsidentitetsforstyrrelse oplever ikke nødvendigvis tiltrækning af samme køn, og størstedelen af dem, som føler sig tiltrukket af personer af samme køn, nærer intet ønske om at skifte køn. Ud fra et psykologisk og et teologisk perspektiv er det to forskellige ting.

Spekulerer du over, om du er homoseksuel?

Hvis du spørger dig selv, om du er homoseksuel, har du sandsynligvis oplevet at føle dig tiltrukket af en af samme køn og ved ikke, hvordan du skal tolke de følelser. Seksuelle følelser er komplekse og formes af mange faktorer. Selvom en romantisk, følelsesmæssig eller seksuel tiltrækning kan være et signal om en seksuel observans, bør du ikke automatisk formode, at den er. Seksuelle følelser kan være diffuse og foranderlige. Er du i tvivl, bør du ikke føle dig presset til at drage konklusioner om din seksualitet.

Ord betyder forskellige ting for forskellige mennesker, og definitionen af et ord kan ændre sig over en livstid. Hvad betyder ordet bøsse for dig? Er det en følelse? En identitet? En livsstil? Brugen af ordet bøsse har ændret sig i takt med, at samfundet og kulturen har ændret sig. Identificerer du sig som bøsse eller homoseksuel kan det betyde, at du har oplevet at føle dig tiltrukket af en af samme køn uden at handle på de følelser. Eller måske beskriver det, hvordan du udtrykker dig følelsesmæssigt, fysisk, seksuelt eller politisk. Er du i tvivl om, hvad nogle mener, når de bruger ordet, så spørg dem.

Bør jeg springe ud?

For nogle mennesker kan det at holde følelsen af at være tiltrukket af personer af samme køn for sig selv resultere i skam eller en negativ indre dialog. At fortælle en person, man har tillid til, om de følelser kan være både befriende og lægende. Der er dog nogle, der ønsker, at de havde ventet lidt længere eller i det mindste havde begrænset det antal mennesker, de betroede sig til. Beslutningen om at »springe ud« bør derfor ikke være baseret på pres udefra. Hvis du beslutter dig for at offentliggøre, at du føler dig tiltrukket af personer af samme køn, så overvej i bøn, hvem du gerne vil fortælle det til, og hvordan du vil fortælle om den del af dit liv.

Hvis du beslutter dig for at fortælle om, at du føler dig tiltrukket af samme køn eller åbent at »springe ud« som homoseksuel, bør du støttes og behandles med venlighed og respekt, både derhjemme og i kirken. Vi har alle brug for at være tålmodige med hinanden, mens vi prøver at forstå disse ting.

Som medlemmer af Kirken har vi alle et ansvar for at skabe et miljø, der er støttende og kærligt for alle vore brødre og søstre. Et sådant støttende netværk gør det meget lettere at efterleve evangeliet og søge Ånden, mens man prøver at navigere i livets forskellige aspekter.

Hvordan kan jeg tale med mine forældre eller biskoppen om tiltrækning af samme køn?

Hvis du føler dig tryg ved at tale med dine forældre, et andet familiemedlem eller en leder i Kirken, så overvej at fortælle dem, hvad du føler. Hjælp dem til at forstå, hvad du går igennem, så de kan støtte dig og udvise kærlighed. Hvis de ikke forstår, hvad de følelser indebærer, så bed dem om at læse artiklerne på denne hjemmeside. Det bliver måske ikke den letteste samtale til at begynde med, men det er vigtigt at få taget hul på en dialog. Vær tålmodig med dine omgivelser og husk, at I alle skal lære noget. Hvis dine nærmeste har svært ved at forstå eller støtte dig, har de måske brug for din hjælp. Udvis den samme venlighed og respekt for dine forældre og ledere, som du håber, at de vil vise dig. Denne hjemmeside er designet til at hjælpe alle til en bedre forståelse af, hvad tiltrækning af samme køn er ud fra et evangelisk perspektiv.

Forsvinder min tiltrækning, hvis jeg bare er trofast nok?

Hvor stærkt du føler dig tiltrukket af en af samme køn, er ikke en målestok for din trofasthed. Mange mennesker beder i årevis og gør alt, de kan, for at være lydige i et forsøg på at mindske tiltrækningen af samme køn, og føler sig alligevel tiltrukket af mennesker af samme køn. Tiltrækningen af mennesker af samme køn kan opleves over et bredt spekter af intensitet, og den opleves ikke ens af alle. Nogle mennesker føler sig tiltrukket af begge køn, og andre føler sig kun tiltrukket af personer af samme køn. For nogle mennesker kan følelsen af at være tiltrukket af samme køn, eller intensiteten af de følelser, aftage med tiden. I ingen tilfælde bør en ændring af tiltrækningen, hverken forventes eller kræves af forældre eller ledere.

Det er ikke sikkert, at du kan kontrollere, hvor stærkt du føler dig tiltrukket, men du kan vælge, hvordan du reagerer. Hvis du spørger Herren, hvad du kan lære af denne erfaring, kan det rette dit fokus og din tro mod noget, du kan kontrollere. At rette sit liv mod Gud er en vigtig troshandling, som kan give store velsignelser nu og endnu større velsignelser i den kommende verden.

Vil Kirken nogensinde ændre sin læresætning og tillade ægteskab mellem to af samme køn?

Læresætningen om ægteskab mellem en mand og en kvinde er central i Guds plan, og den er en afgørende lære i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og den bliver ikke ændret:

»Som doktrinært princip baseret på skriften bekræfter Kirken, at ægteskabet mellem mand og kvinde er af afgørende betydning i Skaberens plan for sine børns evige skæbne.

Seksuelle forhold er kun passende mellem en mand og en kvinde, der er lovformeligt viet som ægtemand og hustru. Alle andre seksuelle forhold, deriblandt mellem personer af samme køn, er syndige og undergraver familien som en guddommeligt indstiftet institution. Kirken bekræfter derfor definitionen af ægteskabet som en lovformelig forening mellem en mand og en kvinde« (Håndbog 2: Forvaltning af kirken, 21.4.10).

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.