Pressemeddelelse

Nyt præsidentskab i Det Europæiske Område

Fra den 1. august begynder et nyt præsidentskab deres virke i Det Europæiske Område i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Patrick Kearon er den nye områdepræsident, Paul V. Johnson er førsterådgiver, og Timothy J. Dyches er andenrådgiver. Området er et af 15 geografiske regioner uden for USA og Canada.

Under ledelse af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum bidrager områdepræsidentskaberne med åndelig og administrativ vejledning til Kirkens ledere og medlemmer i deres område. Præsidentskaberne i de forskellige områder ændres med et par års mellemrum, og sammen med disse ændringer følger nye synspunkter og fornyet energi.

Den nye præsident, Patrick Kearon, har boet i Storbritannien, Saudi Arabien og USA og har arbejdet inden for mange brancher, deriblandt sundhedssektoren, fødevareindustrien, transportsektoren og bilindustrien. Han havde også sit eget konsulentfirma inden for kommunikation, før han blev kaldet som generalautoritet i Kirken. Han blev døbt ind i Kirken, da han var 26, nogle år efter hans første kontakt med nogle sidste dages hellige. To år senere mødte ældste Kearon sin hustru Jennifer Carole Hulme. De har fire børn, hvoraf en er død. Ældste Dyches har arbejdet sammen med ham de sidste to år og mener, at ældste Kearon på grund af sine livserfaringer »har en personlig kontakt til de unge og til missionærerne – og deres vigtige formål«.

Ældste Paul V. Johnson, der virker som førsterådgiver, studerede på Brigham Young University, hvor han fik sin eksamen i zoologi og derefter i rådgivning og vejledning. Han fik senere en doktorgrad i undervisningsteknologi fra Utah State University. Ældste Johnson tjente som ung på en mission i Den Norske Mission. Han har også tjent i det chilenske områdepræsidentskab, før han blev kaldet som kommissær for Kirkens Uddannelsessystem, hvor han begyndte i august 2008. Ældste Johnson siger omkring sin nye kaldelse i det europæiske områdepræsidentskab: »I de næste par måneder og år er jeg allermest begejstret for at komme til at lære de fantastiske hellige i Det Europæiske Område at kende.«

Ældste Dyches, der er andenrådgiver, læste på Brigham Young University, hvor han tog en bacheloreksamen. Han tog derpå en lægeeksamen og specialistuddannelse på lægestudiet på Washington University i St. Louis i Missouri. Kort derefter begyndte han som privat praktiserende øre-, næse- og halskirurg indtil 2008. I 2012 blev han vicedirektør for driftsudvikling på Ambulatory Surgical Centers of America. Han var som ung på mission i Den Sydtyske Mission og har været præsident for Portland-missionen i Oregon.

Selvom om medlemmerne af det europæiske områdepræsidentskab er ændret, så har præsidentskabets overordnede ønsker og mål for Det Europæiske Område ikke ændret sig. »Vi har set en stabil fremgang med klare mål i sigte,« siger ældste Dyches, idet han taler om de sidste par år. Præsident Kearon nævner, at præsidentskabets hovedprioritet forbliver at tilskynde de medlemmer, der bor i Det Europæiske område, til at fokusere på Områdeplanen, der består af tre områdemål. De er: 1) Medbring en ven ved at udvikle både en inkluderende ånd og en ægte imødekommende holdning til alle, troende eller ikketroende, 2) blive åndeligt og timeligt selvhjulpne og 3) finde en forfader og udføre ordinancer for dem i templet. I templer udfører sidste dages hellige de højeste ordinancer i deres tro – for dem selv og stedfortrædende på deres afdøde slægtninges vegne.

»Efterlevelse af evangeliet bringer stor fred og glæde i vores liv. Formålet med planen er at hjælpe os alle til at modtage og genkende de velsignelser, der helt naturligt tilflyder os, når vi stræber efter at opnå disse mål,« siger præsident Kearon.

Ældste José A. Teixeira, den tidligere europæiske områdepræsident, tjente i områdepræsidentskabe i seks år, og nu flytter han med sin hustru til Det Sydlige Område i Sydamerika for at være andenrådgiver. »Ældste og søster Teixeira var sådan en velsignelse og et aktiv for os alle,« siger ældste Dyches. Præsident Kearon sagde: »Dem, der har arbejdet med ældste Teixeira, er enige i, at hans skarpe intellekt, hans analytiske evner og overordnede utrolige tro har gjort ham til en vidunderlig leder.« 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.