Pressemeddelelse

Nyt områdepræsidentskab i Europa

Fra 1. august 2012 er Ældste José A. Teixeira kaldet som ny præsident for Område Præsidentskabet i Europa i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Ældste Patrick Kearon er kaldet som hans førsterådgiver, og ældste Kent F. Richards som hans andenrådgiver. Det nye Område Præsidentskab blev annonceret i foråret.

Administrationen af kirken verden over, er opdelt i 26 områder. 458.403 medlemmer tilhører det europæiske område fordelt på 1449 menigheder i 39 lande og territorier. Der er ligeledes 42 missioner og 11 templer. Kirken ledes af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles kvorum, som udgør kirkens højeste ledelsesorgan, og giver det Nye områdepræsidentskab åndelige og administrative vejledning, til gavn for Kirkens ledere og medlemmer.

Ældste José A. Teixeira

jose a teixeira large
Ældste José Teixeira blev opretholdt som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 5. april 2008 som 47-årig. Ved sin kaldelse tjente han som præsident for missionen i det sydlige São Paulo i Brasilien. Han har tilhørt De Halvfjerds’ Tredje Kvorum i Det Vesteuropæiske Område fra 1997 til 2005. Han har virket som andenrådgiver i det europæiske områdepræsidentskab siden 1. august 2009.

Ældste Teixeira har en eksamen i regnskab og handel fra Jaime Cortesão Regnskabsinstitut i Portugal fra 1978. Han tog en GAE-uddannelse i virksomhedsledelse på handelshøjskolen IAT i Portugal. Forud for sin kaldelse som missionspræsident var han international regnskabschef for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige med ansvar for Europa og Afrika. I denne egenskab ledede han databehandlingscentret for Europa/Afrika i Solihull i England og havde tilsyn med regnskabscheferne for områderne Østeuropa, Centraleuropa, Vesteuropa, Sydøstafrika og Vestafrika.

Ældste Teixeira har virket i en række kirkekaldelser herunder som fuldtidsmissionær i Lissabon-missionen i Portugal, ældsternes kvorumspræsident, distriktspræsident, rådgiver til stavspræsidenten, højpræsternes gruppeleder, rådgiver til biskoppen, højrådsmedlem, stavspræsident, områdehalvfjerdser og missionspræsident.

José Augusto Teixeira da Silva er født i Vila Real i Portugal den 24. februar 1961. Han blev i juni 1984 gift med Maria Filomena Lopes Teles Grilo. De har tre børn.

Ældste Patrick Kearon

patrick kearon large
Ældste Patrick Kearon blev opretholdt som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 3. april 2010 som 48-årig. Ved sin kaldelse tjente han som medlem af De Halvfjerds’ Tredje Kvorum i Det Europæiske Område. Han har været assisterende leder i Afdelingen for præstedømmet og i Medieafdelingen. Den 1. august 2012 blev han udpeget til at tjene som førsterådgiver i det europæiske områdepræsidentskab.

Ældste Kearon har fået sin uddannelse i Mellemøsten og i Storbritannien. Han har boet og arbejdet i Storbritannien, Saudi Arabien og i USA inden for mange erhverv, deriblandt sundhedssektoren, fødevareindustrien, bilindustrien og transportsektoren, og han har haft sit eget konsulentfirma inden for kommunikation. Hans samfundsengagement har involveret medlemskab i bestyrelser for velgørende organisationer, en skole, et iværksætterbureau og en videregående uddannelse.

Ældste Kearon tilsluttede sig Kirken juleaften i 1987 og har siden virket i talrige kirkekaldelser, herunder assisterende menighedssekretær, Unge Mænds præsident i menigheden, rådgiver i biskoprådet, grens- og stavspræsident samt områdehalvfjerdser.

Patrick Kearon er født i Carlisle i Cumberland i England den 18. juli 1961. Han og Jennifer Carole Hulme blev gift i 1991. De har fire børn, hvoraf et er afgået ved døden.

Ældste Kent F. Richards

kent f richards large
Ældste Kent F. Richards blev opretholdt som medlem af De Halvfjerds’ Andet Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 4. april 2009 som 63-årig. Han blev udpeget til at virke som andenrådgiver i Det Europæiske Områdepræsidentskab med virkning fra 1. august 2012.

Ældste Richards fik en bachelorgrad i naturvidenskab på University of Utah i 1969. I 1972 fik han en medicinsk embedseksamen, også på University of Utah. Han har arbejdet som kirurg på klinikken IHC Bryner siden 1977, og var i fire år senior vicedirektør for Intermountain Health Care. Ældste Richards har også været klinisk professor i kirurgi ved University of Utah, overlæge på kirurgisk afdeling på LDS Hospital og medlem af forretningsudvalget i IHC’s bestyrelse.

Ældste Richards har virket i en lang række kirkekaldelser, herunder en fuldtidsmission i den Sydmexicanske Mission, ældsternes kvorumspræsident, biskop, spejderleder, højrådsmedlem, stavspræsident og præsident for San Antonio-missionen i Texas.

Kent Farnsworth Richards blev født i Salt Lake City i Utah den 25. februar 1946. Han og Marsha Gurr blev gift i august 1968. De har otte børn. Ældste og søster Richards har deres faste bopæl i North Salt Lake i Utah.

Kirkens historie i Europa går tilbage til de første syv missionærer, der kom til England i 1837, kun syv år efter Kirken blev organiseret. Det var den første gruppe, der blev sendt i udlandet.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.