Nyhed

Nyt kirkewebsite om at være tiltrukket af det samme køn indeholder kærlighed, forståelse og håb

I en indsats for at opfordre forståelse og civiliseret debat om det at være tiltrukket af samme køn, har Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige lanceret det engelsksprogede website »Elsk hverandre: En drøftelse om at være tiltrukket af samme køn« (www.mormonsandgays.org). Den indeholder et antal videoer af mennesker, som deler virkelige oplevelser fra deres egne synsvinkler, om et følsomt og til tider meget følelsesladet emne.

Ældste Dallin H. Oaks fra Kirkens Tolv Apostles Kvorum siger, at websitet er vigtigt, fordi det forsøger at fremme forståelsen.

Ældste Oaks sagde, at fordi vi ikke forstår alt vedrørende dette emne, er det visdom at holde sig til Guds åbenbarede ord, som det findes i skrifterne. »Det, vi dog ved, er, at Kirkens lærdomme - at seksuel aktivitet kun bør ske mellem en mand og en kvinde, som er gift - har ikke ændret sig, og vil ikke ændre sig. Men det, som ændrer sig, og som har brug for at ændre sig, er at hjælpe vores egne medlemmer og familier til at forstå, hvordan de kaperer tiltrækning mellem samme køn,« sagde han.

Apostlen i Kirken Ældste Quintin L. Cook understreger, at sidste dages hellige, som helliger deres liv til at følge Jesu Kristi lærdomme, bør være et eksempel for verden i at udtrykke kærlighed og håb for dem, som føler sig tiltrukket af det samme køn.

»Som trossfamfund bør ingen være mere kærlige og medfølende,« sagde Ældste Cook. »Lad os være på forkant med hensyn til at udtrykke kærlighed, medfølelse og at række ud. Lad os ikke have familier, som udelukker eller udviser disrespekt mod dem, som vælger en anderledes livsstil som et resultat af deres følelser for deres eget køn.«

Websitet er en samling samtaler med Kirkens ledere, medlemmer af Kirken som føler sig tiltrukket af det samme køn, og familiemedlemmer og venner af dem, som oplever tiltrækning af det samme køn. Websitets forskelle dele indeholder vigtige emner som vores fælles fodslag som mennesker, vores familiebånd, vores identitet og potentiale som Guds børn, hvordan medlemmer i samfundet bør opføre sig overfor hinanden, og hvad det betyder at være Jesu Kristi disciple. Selv om websitet ikke forsøger at tiltale hvert emne, der kan diskuteres i forhold til emnet om tiltrækning af samme køn, vil disse ærlige og oprigtige udtryk vise de mange menneskelige facetter af en følsom sag. Medfølelse kommer fra forståelse.

En af deltagerne på websitet forklarer, hvorfor det er vigtigt at tiltale dette emne:

»Dette er en dialog, jeg gløder meget for, og en jeg tror vi ikke er vant til at have i Kirken. Det er en dialog, der har brug for at komme fra et sted med forståelse og empati i stedet for frygt og misforståelse.«

»Jeg håber vi vil give os selv den nødvendige tid og have den nødvendige tålmodighed til at lytte og forstå og ikke insistere på, at alting skal løsne sig indenfor en bestemt tidsramme,« sagde apostel i Kirken Ældste D. Todd Christofferson.

Med hensyn til bekendtgørelsens timing, sagde Kirkens talsman Michael Purdy: »Alt for ofte bliver dise store, vigtige emner behandlet med lydbidder og ofte af individer, som ikke har et fuldstændigt overblik over, hvad Kirken laver. Dette website blev produceret i løbet af to år og sætter hele spørgsmålet ind i en sammenhæng.«

»Den opmærksomhed Kirken motog i løbet af præsidentvalget og valgkampagnen satte fokus på områder af Kirkens lærdomme og praksis, der ikke forstås særlig godt af offentligheden. Vi tror, at en yderligere sammenhæng vil hjælpe folk til bedre at forstå Kirkens position på en række områder. Over de næste par uger forventer vi at publicere mere kildemateriale, der vil hjælpe med at tiltale andre emner.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.