Pressemeddelelse

Nyt hjælpeforeningshovedpræsidentskab april 2017

Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab tjener under ledelse af Kirkens Første Præsidentskab. Søster Jean B. Bingham er den nuværende hovedpræsident for Hjælpeforeningen. Hendes rådgivere er søster Sharon Eubank og søster Reyna I. Aburto. De har tjent siden april 2017.

Inden for Kirkens struktur har kvinder mulighed for at være ledere, holde taler ved gudstjenester og bede bønner i menigheden. De spiller også en aktiv rolle i Kirkens velfærdsprogram ved at undervise i principperne for selvhjulpenhed og ved at være med til at løse personers midlertidige og langsigtede behov. Der findes også et omfattende program for besøg i hjemmet, hvor Kirkens kvinder besøger hinanden regelmæssigt for at støtte og opmuntre hinanden. Joseph Smith forklarede, at formålet med Hjælpeforeningen var »at hjælpe de fattige, de nødlidende, enker og de forældreløse og udføre godgørende formål.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.