Pressemeddelelse

Nyt europæisk områdepræsidentskab begynder deres virke

Med virkning fra 1. august 2017 begynder ældste Paul V. Johnson som den nye præsident for Det Europæiske Område i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Ældste Gary B. Sabin virker om førsterådgiver og ældste Massimo De Feo som andenrådgiver. Det nye områdepræsidentskab blev bekendtgjort i maj.

 

Administration af den verdensomspændende kirke varetages i geografiske områder, for tiden 25. I dag præsiderer præsidentskabet for Det Europæiske Område over 480.000 medlemmer i 1.300 menigheder i mere end 40 lande og 31 missioner. Der er også 13 templer, enten fungerende eller under opførsel eller renovering. Under ledelse af Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum, Kirkens øverste ledelse, vil det nye områdepræsidentskab yde åndelig og administrativ ledelse til Kirkens ledere og medlemmer i dette område.

Ældste Paul V. Johnson blev opretholdt som generalautoritet og halvfjerdser i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 2. april 2005. Han har virket som kommissær for Kirkens Uddannelsessystem, som medlem af områdepræsidentskabet i Chile og som administrator for religionsundervisning, folkeskoler og gymnasier. Ældste Johnson har virket i en række kirkekaldelser, herunder som fuldtidsmissionær i Den Norske Mission, rådgiver i et stavspræsidentskab, højrådsmedlem, biskop, ældsternes kvorumspræsident og Unge Mænds præsident.

Ældste Johnson er født i Gainesville i Florida den 24. juni 1954. Han blev gift med Jill Washburn i august 1976 og fik en doktorgrad i undervisningsteknologi på Utah State University i 1989. De har ni børn.

Ældste Gary B. Sabin blev kaldet som generalautoritet og halvfjerdser ved aprilkonferencen i 2016. Forud for denne kaldelse tjente han som medlem af De Halvfjerds’ Femte Kvorum i det vestlige område i Nordamerika. Ældste Sabin har virket i adskillige kirkekaldelser, heriblandt som fuldtidsmissionær i Den Hollandsk/Belgiske Mission, ældsternes kvorumspræsident, højrådsmedlem, biskop, primarylærer, stavens missionspræsident, vejleder for diakoner og lærere, spejderleder, stavspræsident og områdehalvfjerdser.

Ældste Sabin er født i Provo i Utah den 7. april 1954 og har en kandidatgrad i virksomhedsledelse fra Stanford University. Han blev gift med Valerie Purdy i august 1976, og de har fem børn.

Ældste Massimo De Feo blev kaldet som generalautoritet og halvfjerdser ved aprilkonferencen i 2016. Forud for den kaldelse tjente han som medlem af De Halvfjerds’ Tredje Kvorum i Det Europæiske Område. Ældste De Feo har tjent i talrige kirkekaldelser, herunder som fuldtidsmissionær i Rom-missionen i Italien, grenspræsident, distriktspræsident, rådgiver i et biskopråd, højrådsmedlem, stavspræsident og områdehalvfjerdser.

Efter sin fuldtidsmission begyndte han en karriere i diplomatiet, da han blev ansat af det amerikanske udenrigsministerium og akkrediteret ved det italienske udenrigsministerium ved ambassaden i Italien. Efter mere end 30 års ansættelse har han senest virket som stedfortrædende regional leder for administrationen af Social Security i Sydeuropa, Nordafrika og Mellemøsten. Ældste De Feo er født i Taranto i Italien den 14. december 1960. Han blev gift med Loredana Galeandro i august 1984. De har tre børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.