Pressemeddelelse

Ny salme skrevet af en engelsk jazzpianist og en irsk pensionist helliger templet

En eftertænksom, let og enkel melodi. Et udgangspunkt, der følger en kurs opad. Poetisk skrevne ord til at hellige et helligt sted. »Hvor himlen møder jorden« blev skrevet af en internationalt udøvende jazzpianist og en pensioneret finansiel administrator. Den 21. juni fejres Fête de la Musique, musikkens dag. En fejring, der bringer folk sammen gennem musik virker som en passende lejlighed til at se nærmere på resultatet af et usandsynlig musikalsk samarbejde.

»Det opstod alt sammen gennem et lille dejligt lykketræf. Jeg har kun mødt Sam Petchey en enkelt gang i hele mit liv,« fortæller John Connolly fra Dublin, der havde en karriere inden for salg og marketing, finansiel administration og HR. Da han gik på pension tjente han tre år i præsidentskabet for templet i Preston i England for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det var her, han udtrykte sine dybeste følelser for dette hellige bygningsværk gennem digte.

Stephen og Eileen var frivillige i templet på samme tid. De er forældre til Samuel Petchey, en virtuos pianist, der spiller klassisk og jazz og underviser, bor i Twickenham, en forstad til London. Som pianist og saxofonist optrådte han regelmæssigt på Buckingham Palace til statsbanketter og indsættelser, hvor hendes majestæt Dronning Elizabeth II var vært.

»Ved en samtale med hans mor for nogle år siden, fortalte jeg hende om mine tempeldigte, og vi syntes begge, at Sam kunne lave musik til en af dem,« husker John. »Hun nævnte det for ham, men der skete ikke meget, før vi mødte hinanden – næsten ved et uheld.«

I 2019 talte de kort ved en koncert sponsoreret af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige i Dublin. »Han skrev den enkle, vidunderlige musik på få dage,« bemærker John.

»Hvor himlen møder jorden, hvor Gud er nær, hans milde barmhjertighed ofte er. Hans tempelrum, så rolig så mild, et sted hvor vi føler tro som et barn,« er de første to linjer i den nye salme.

»Det jeg elsker ved ›Hvor himlen møder jorden‹ er den klare forbindelse den skaber mellem os, templet og Kristus,« siger Samuel Petchey. »Nogle gange, når vi synger eller taler om templet, kan fokusset på evige familier få os til at miste fokus på, hvem templet repræsenterer.«

»Jeg fortsætter med at komponere og dele åndelige budskaber og musik for at dele evangeliet og styrke venner under denne nedlukning,« tilføjer han.

Musikkens dag har til formål at indbyde til, at musik bliver afspillet uden for i nabolag og parker. Tempelbesøgende i Preston og andre steder kan meget vel ses ærbødigt synge eller nynne »Hvor himlen møder jorden«, mens de går rundt i tempelhaven.

John, der er fra Belfast, synes, at salmen kan være lidt for kort til at synge som forsamling, men kan måske have en fremtid ved tempelindvielser. Han og hans hustru Eileen har seks voksne børn og 17 børnebørn – nok til at danne et lille kor til forskellige lejligheder.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.