Pressemeddelelse

Ny episode af »Fra ven til ven« kommer i november

»Fra ven til ven: Min himmelske Fader elsker mig« er tilgængelig fra den 5. november 2022

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har bekendtgjort, at en ny episode af Fra ven til ven med titlen »Min himmelske Fader elsker mig« udgives den 5. november 2022 kl. 10 mountain daylight time.

Friend2Friend01
Friend2Friend01
Primarys hovedpræsident Susan H. Porter omgås børn i en episode af Fra ven til ven med titlen »Min himmelske Fader elsker mig«, der vil blive transmitteret den 5. november 2022.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Børn, forældre og primarylærere inviteres til at se transmissionen, som indeholder aktiviteter, musik og budskaber fra Primarys hovedpræsidentskab.

Fra ven til ven-arrangementet i november vil være den tredje Fra ven til ven-begivenhed i år. To tidligere episoder fokuserede på templet og principperne om dåb, Helligånden og nadveren.

Til håndarbejdsaktiviteten i november-episoden vil børnene blive bedt om at tænke over, hvordan de kan tjene andre og være venlige mod dem, og derpå tegne eller skrive om de tanker, de havde.

Hele transmissionen og mindre dele vil være tilgængelige online efter den 5. november som supplement til undervisningen i hjemmet eller i kirken. Denne transmission kan nydes af børn, når

de samles i familier, i primarygrupper eller enkeltvis.

Arrangementet bliver filmet på engelsk. Oversatte udgaver vil være tilgængelige på spansk, portugisisk, fransk, italiensk, tysk, russisk, koreansk, japansk, mandarin og kantonesisk.

Sådan ser man med


Videoerne bliver tilgængelige på JesuKristiKirke.org, Evangelisk Bibliotek og Gospel Media på de sprog, der er nævnt ovenfor.

Engelske, spanske og portugisiske udgaver vil også være tilgængelige på YouTube-kanalerne Gospel for Kids:

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.