Billedserie

Mormonismen i billeder: Slægtshistorie | 5. maj 2013

»Mormonismen i billeder« er en række billedserier fra presse-mormon.dk, som skildrer Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og dens medlemmer over hele verden.

Slaegshistorie Anna Jensen beskaaret

Se multimedier til højre for at downloade billeder.

Slægtshistorie er en af de mest populære fritidsbeskæftigelser i verden. Folk fra alle trosretninger og nationaliteter bruger optegnelser, ressourcer og tjenester ti lat lære mere om, hvor de kommer fra. Siden 1999 har over 300 millioner besøgende brugt Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges gratis slægtshistoriske side, FamilySearch.org

Family history Argentina

For medlemmer af Kirken er det at lære om ens slægtshistorie mere end bare en hobby. Sidste dages hellige tror, at familier skal være noget central i vores liv, og at det er meningen, at familierelationer skal fortsætte efter dette liv. Se Mormon.dk for at lære mere om, hvorfor vi udfører slægtshistorie.

Family History old photos

På verdensplan begyndte en organiseret indsats for at opsøge og indsamle genealogiske optegnelser med oprettelsen af Utahs Genealogiske Forening, en NGO, som blev oprettet af Kirken. I dag kan man søge i over en milliard digitale billeder og registre fra hele verden på FamilySearch.org.

orig Vaultentrance 27Apr10

Verdens største samling af genealogiske optegnelser findes i en sikker boks i bjergene nær Salt Lake City, Utah. Granite Mountain Records Vault er Kirkens officielle opbevaringsenhed for 2,4 millioner ruller mikrofilm med omkring 3,5 milliarder billeder. Informationen har forbindelse til milliarder af mennesker i over 100 lande og findes optegnet på 170 sprog.

granite records vault

At vedligeholde en samling optegnelser i sådan en størrelsesorden kræver forsigtige og kontrollerede procedurer. Boksen, som er omkring 6038 kvadratmeter, fastholdes på 12,7 grader celcius, 35% fugtighed og med et luftcirkuleringssystem med frisk luft, som også fjerner støv. Stedet består af et net af opbevaringsrum, som indeholder vægge af stålkabinetter, der er 3 meter høje. Fordi, at miljøet skal kontrolleres så forsigtigt, er boksen ikke åben for offentligheden, men en videorundvisning kan ses her.

Granite Vault Microfilm

Mikrofilm i Granite Mountain Records Vault opbevares på ruller og bliver så overført til mindre ruller, så forskere kan se dem. At digitalisere informationen gør det muligt for forskere at se informationen på computere i stedet for at gennemgå mikrofilm. Se denne video for mere om, hvad der sker i opbevaringsstedet.

Microfilm Conversion

Informationen på filmene bliver i dag digitaliseret ved hjælp af komplekse computerprogrammer, der tager højde for variationer i massefylde på hver enkelt film.

Genealogis optegnelse

De opbevarede optegnelse består bl.a. af attester for fødsler, ægteskaber og døde fra regeringer og kirker; folkeoptællinger; skifteret; ejendomsbeviser mm. Der udgives millioner af nye optegnelser på ugentlig basis i takt med, at frivillige indtaster informationen på optegnelserne gennem Kirkens indekseringsprogram.

Family History Manti cemetery Temple

Slægtsforskere finder ofte kirkegårdenes optegnelser nyttige, fordi de muligvis indeholder informationer om fødsler, ægteskaber og død, eller om hvorvidt en person har tjent i militæret, været en del af en religion, eller været medlem i en forening. Disse optegnelser benyttes ofte til at etablere familieforhold, finde familiemedlemmer og identificere børn, som døde tidligt, eller kvinder, som ikke blev optegnet i familiens eller regeringens dokumenter. Denne kirkegård er i nærheden af Kirkens tempel i Manti, Utah.

Family History English man gun dog

Nogle af optegnelserne, som Kirken bevarer, er fotofgrafer som dette formelle portræt af William Hall (1867-1943). FamilySearch-websitet gør det muligt for individer at arbejde sammen med andre på internettet for at samle og dele familiefotos og historier.

family history center

FamilySearch har 4.600 lokale faciliteter i 132 lande, hvor alle kan få adgang til genealogiske optegnelser og modtage personlig hjælp angående deres slægtshistorie. Der er gratis adgang til slægtshistoriske centre, og de er åbne for offentligheden og bemandet af kyndige frivillige.

Four immigrants on Ellis Island

På FamilySearch kan forfædre, som findes på billeder, blive identificeret og linket til deres profiler, så andre efterkommere kan finde dem. Det formodes, at omkring 100 millioner efterkommere af immigranterne, der ankom til Ellis Island, ligesom menneskerne på billedet foroven, lever i USA.

Alex Haley, som har skrevet bogen Roots, sagde engang: »I os alle findes der en sult, som går helt ind i marven, efter at kende vores arv – at vide, hvem vi er, og hvor vi er kommet fra. Uden denne berigende viden, er der en hul længsel. ... tomhed, og den mest urovækkende ensomhed.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.