Emne

Mormon Missionærprogrammet

I gadebilledet ses ofte missionærer fra Jesu Kristi Kirke Af Sidste Dages Hellige

Missionærprogrammet er et Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges mest kendte særkende. Man ser ofte sidste dages hellige missionærer på gader og stræder i mange storbyer verden over, såvel som i tusinder af mindre samfund.

Missionærindsatsen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er baseret på mønstret fra Det Nye Testamente, hvor missionærer tjener sammen parvis, forkynder evangeliet og døber troende i Jesu Kristi navn (se for eksempel det arbejder Peter og Johannes udførte i Apostlenes Gerninger).

Over 50.000 missionærer tjener en mission for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige på ethvert tidspunkt.De fleste er unge mennesker under 25 år, der tjener i ca. 350 missioner verden over.

Missionærer kan være enlige mænd mellem 18 og 25 år, enlige kvinder over 19 år eller pensionerede ægtepar. Missionærerne arbejder sammen med en makker af samme køn under hele missionen, med undtagelse af ægteparrene, der arbejder sammen. De enlige mænd tjener en mission af to års varighed, og de unge kvinder tjener en mission på 18 måneder.

Missionærerne modtager deres kald fra Kirkens hovedkontor og udsendes kun til de lande, hvor regeringerne tillader at Kirken virker. Missionærerne anmoder ikke om deres tildelte områder og ved ikke på forhånd, om de skal at lære et nyt sprog.

Før de udsendes til deres tildelte område, får missionærerne et kort ophold på en af de i alt 17 missionærskoler, der findes rundt om i verden. Der lærer de, hvordan man underviser i evangeliet på en rolig og klar måde, og om nødvendigt, så begynder de også at lære sproget af det folk, som de skal undervise. Den største missionærskole ligger i Provo i Utah og yderligere centre i Argentina, Brasilien, Chile, Columbia, Den Dominikanske Republik, England, Guatemala, Japan, Mexico, New Zealand, Peru, Filippinerne, Spanien og Sydkorea.

De mandlige missionærer tituleres »ældste« og kvinderne tituleres »søster«.

En typisk dag i missionen begynder med vækning kl. 6:30 og personligt studium. Dagen bruges til missionering, hvor der følges op på aftaler, besøg i hjemmene eller taler med folk på gaden eller andre offentlige steder. Kl. 22:30 slutter dagen for missionærerne.

Visse steder i verden udsendes missionærer kun med det formål at tjene en humanitær mission eller anden specialiseret mission. Disse missionærer forkynder ikke evangeliet.

Missionering er frivilligt. Missionærer betaler selv for deres mission {e} med undtagelse af rejseudgifterne til og fra missionærmarken – og modtager ikke betaling for deres tjeneste.

I løbet af missionen er kontakten til familie og venner begrænset til breve, og opkald til familien foretages kun ved særlige lejligheder. Så længe missionærerne tjener en mission afholder de sig fra underholdning, fester eller andre aktiviteter typisk for denne aldersgruppe, så de fuldstændig kan fokuserer på at tjene og undervise andre i Jesu Kristi evangelium.

Se engeslktalende film om mission

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.