Pressemeddelelse

Millioner af trofaste mormoner får rådet om at gå med Jesus ved verdensomspændende konference

Under oktoberkonferencen opfordrede ledere i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige de trofaste til at følge Jesus Kristus og huske Guds plan for lykke for alle hans børn.

Seks møder blev afholdt den 24. september, 1. og 2. oktober 2016 i Konferencecentret i Salt Lake City med plads til 21.000 og nåede ud til et globalt publikum, man anslår var flere millioner.

 ræsident Thomas S. Monson, præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, forklarede under mødet søndag formiddag, at Jesus Kristus er afgørende for Guds plan for lykke og frelse. Uden hans sonoffer ville vi alle være fortabt, sagde præsident Monson.

Ved det samme møde opfordrede ældste M. Russell Ballard fra De Tolv Apostles Kvorum lytterne til at gå sammen med Jesus, lige som de fordums disciple havde gjort. Han vil aldrig efterlade nogen alene, vidnede ældste Ballard.

Tro på Jesus Kristus gør hans disciple i stand til at takle enhver udfordring, sagde Carole M. Stephens, førsterådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, under kvindernes møde. Mange talere ved konferencen fokuserede på lignende emner.

Det Første Præsidentskab bekendtgjorde ændringer i ledelsen ved lørdagens eftermiddagsmøde. Ældsterne Daniel L. Johnson, Jairo Mazzagardi, Kent F. Richards og Francisco J. Viñas blev afløst som generalautoriteter og fik emeritus status. Bhanu K. Hiranandani fra det nordvestlige Sydamerika og Sandino Roman fra Mexico blev områdehalvfjerdsere. Alan R. Walker, der tjener i Mexico, blev afløst som områdehalvfjerdser.

Halvfjerdser-generalautoriteterne tjener i De Halvfjerds’ Præsidium, i områdepræsidentskaber og i andre administrative funktioner ved hovedsædet. Under ledelse af De Tolvs Kvorum rejser de ofte for at mødes med og undervise kirkeledere, missionærer og Kirkens medlemmer i lokale forsamlinger.

Halvfjerdser-generalautoriteterne har myndighed til at tjene overalt i verden. Områdehalvfjerdsernes myndighed er som regel begrænset til det geografiske område, hvor de tjener.

To gange om året lytter medlemmer og venner af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige til budskaber med inspiration og vejledning fra generalautoriteter og øvrige øverste ledere ved Kirkens generalkonference.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.