Emne

Lære og Pagter

Et bind af sidste dages hellig skrift, der primært består af et udpluk af åbenbaringerne, der blev givet til Joseph Smith.

Se også hele udgaven af Lære og Pagter.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.