Nyhed

Kvindelige mormonledere bekendtgør internationale bestyrelsesmedlemmer

Præsidenterne for organisationerne Hjælpeforeningen, Unge Piger og Primary i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bekendtgør ændringer i deres organisationer, som vil hjælpe med at imødegå de globale behov hos kvinder og piger i alderen otte år og opefter. Unge Pigers organisation vil nu have fem bestyrelsesmedlemmer, som bor udenfor Utah, fire af dem internationalt. Dette er den første støtteorganisation, som udvider sit lederskab til udlandet, og alle tre organisationer vil ændre de seminarer for lederskabstræning, som tidligere kun er blevet afholdt i Kirkens hovedsæde, til onlinetræning, som bliver tilgængelig for kvindelige mormonledere over hele verden.

I et interview der blev afholdt i Hjælpeforeningens Bygning på Tempelpladsen denne uge, gav søster Linda K. Burton, Hjælpeforeningens hovedpræsident; søster Bonnie L. Oscarson, Unge Pigers hovedpræsident; og søster Rosemary M. Wixom, Primarys hovedpræsident yderligere information om det kommende halvårlige Kvindernes Møde, som er planlagt den 29. marts 2014. I stedet for at afholde to adskilte årlige møder for kvinder og unge piger besluttede Kirken sig i november 2013 for at afholde et samlet halvårligt møde og inkludere piger i alderen otte år og derover.

»Da vi sad i råd med hinanden kom vi alle til den konklusion, at det begynder for piger, når de bliver otte år gamle, når de påtager sig dåbspagten,« sagde søster Wixom, som deltog over telefon fra Texas. De kvindelige ledere sagde at ændringerne ville give kvinder og piger i Kirken mulighed for fremskridt. »Børn vokser hurtigere op nu end nogensinde før, og med sig bringer de en energi og åbenhed,« sagde søster Wixom.

»Denne sidste uge begyndte vi med at kalde [en ny] hovedbestyrelse,« forklarede søster Oscarson, som blev udnævnt til hovedpræsident for Unge Pigers organisation til generalkonferencen i april 2013. Hun fortalte, at kaldene til bestyrelsesmedlemmer blev givet under en telefonkonference med ældste Jeffrey R. Holland og ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum. Søster Oscarson forklarede, at bestyrelsen vil have fire lokale medlemmer fra Wasatch Front-området og fem kvinder, som bor udenfor Utah, som vil være »vores øjne og ører i forskellige dele af verden,« inklusive Afrika, Brazilien, Japan, Peru og New York City. »Det har længe været på vej, og det har været en lang process for os at finde ud af, hvordan det her skulle se ud.«

»Teknologien er her nu, så vi let kan kommunikere med søstre i andre dele af verden,« tilføjede søster Oscarson, som sagde, at telekonferencer, mobiltelefoner og email, som nu er mere udbredt tilgængelige over hele verden, gør det lettere at have korrespondence med Unge Pigers hovedbestyrelse. »Det her er ikke længere end Wasatch Front-kirke eller endda blot en kirke i USA,« understregede hun. »Det hjælper til at gøre Kirken mindre. Det hjælper os med at imødegå behovene over hele verden, og jeg tror, at det budskab, det sender til alle, er vigtigt.«

»Vi er spændte for dem og til også at lære fra dem,« sagde søster Burton, som tror, at guddommelig vejledning hjælper med at dele Jesu Kristi evangelium. Både hun og søster Wixom vil holde opsyn med Unge Pigers hovedbestyrelse for at se om internationale bestyrelsesmedlemmer også er en mulighed for deres organisationer. »Jeg tror det er vigtigt at vide, at vi sad i råd med hinanden før vi tog dette skridt og fik deres input vel vidende, at det er en mulighed, at det også kan ske for dem længere nede ad vejen,« sagde søster Oscarson.

De tre hovedpræsidenter for støtteorganisationerne var også spændt på at dele information med bestyrelsedmedlemmer på globalt niveau med det nye online-træningsprogram, som er tilgængeligt på flere sprog for kvindelige ledere, og som kommer til at erstatte en årlig træning, der tidligere kun foregik i Salt Lake-området. »Det bliver tilgængeligt for alle på samme tid, hvilket er unikt,« sagde søster Wixom. »I de sidste par år har vi forsøgt at få vores træning forberedt på en måde så den kan komme ud, og nu ser det ud til at være den rette tid til at give denne form for onlinetræning til Hjælpeforeningen og Unge Piger og Primary. Andre organisationer bliver også inkluderet.«

Søster Burton sagde at træningen kommer til at finde sted efter generalkonferencen. »Vi får alle prioriteterne og vore profeters ord fra generalkonferencen, som vi vil integrere i vores træninger og bruge til at skabe en forbindelse mellem os på verdensplan,« sagde hun.

»Det her er noget, der bliver gemt online i videoklip, der bliver gjort tilgængelige for alle i hele Kirken,« uddybede søster Oscarson. »Det repræsenterer det verdensomspændende behov ... og forhåbentligt vil det udtrykke, hvad vi får fra vores bestyrelser og vil kunne bringes online, så det kan benyttes af alle over hele verden.«

Lederne af støtteorganisationen udtrykkede deres spænding over det halvårlige Kvindernes Møde. »Det handler ikke kun om, hvad vi får. Det handler om, hvad vi kan give, og disse piger er i stand til at give og også modtage den åbenbaring, der vil komme ved at deltage i denne begivenhed,« sagde søster Wixom. »Hver sæson i livet er så vigtig,« sage søster Burton. »Vi har alle brug for at se alle sæsonerne sammen, så vi kan styrke hinanden og indsamle noget fra hinandens unikke perspektiver på den vej.«

Jeg ser, at en af dette mødes værdier er for unge piger i alle aldre, fra otte til 88, at kunne se hvor vigtige de er for hinanden i at yde mentorskab til hinanden,« sagde søster Oscarson. »I en verden, hvor budskabet derude er, at der skal være lighed i alle ting, tror jeg, at vi har brug for hele tiden at understrege, at kvinder, og især unge kvinder, som søger efter forståelse for deres rolle i verden, har unikke gaver og en unik rolle, de skal spille i verden.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.