Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Pressemeddelelse

Kirkens seminarprogram vil snart tilføje lektioner om forberedelse til livet

Seminar og institut i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er glade for at kunne bekendtgøre tilføjelsen af nye lektioner om forberedelse til livet. Denne betydelige udvidelse af Kirkens undervisningsmateriale til seminar begynder i januar 2024 for programmer med seminar i skoletiden (i nogle områder i USA og Canada), efterfulgt af en global udrulning i januar 2025.

Disse berigede seminarlektioner kommer som reaktion på nutidens unges voksende behov. Denne tilføjelse vil hjælpe eleverne til at trække på Jesu Kristi kraft i alle livets aspekter, bygger stadig skriften som grundvold og er i overensstemmelse med Kirkens studiemateriale i »Kom og følg mig«.

»Vores fokus er at udvikle Jesu Kristi disciple,« siger ældste Clark G. Gilbert, Kirkens uddannelseskommissær. »Nøglen er derfor at sørge for ressourcer om forberedelse til livet, der er forankret i Jesus Kristus og grundfæstet i skrifterne. Vi ville ramme forbi målet, hvis lektionerne om følelsesmæssig robusthed og forberedelse til universitetsuddannelse ikke lærte eleverne at involvere Herren i deres læring. Vi underviser en hel generation om at se hen til Frelseren i alle aspekter af deres udvikling.«

De berigede seminarlektioner vil hjælpe eleverne til at håndtere udfordrende omstændigheder i livet, opfylde deres guddommelige identitet og potentiale, blive selvhjulpne, udvikle sunde vaner, få succes i skolen, få yderligere uddannelse, forberede sig til missionærtjeneste og indgå og holde pagter i templet. Denne mere omfangsrige tilgang vil bedre kunne forberede de unge til at håndtere nutidens kompleksiteter, mens de forbliver grundfæstede i skrifterne – hvilket i sidste ende fører til, at eleverne bliver endnu mere omvendt til Kristus.

»Ved at inkorporere lektioner om forberedelse til livet i vores undervisningsmateriale i seminar håber vi at kunne åbne et åndeligt reservoir, der er ulig alt, vi har set før,« siger Chad Webb, administrator for seminar og institut. »Vores håb er at forberede en generation af unge til at vide, hvordan man studerer skrifterne og bliver fast forbundet til de levende profeters lærdomme – en generation af følelsesmæssigt robuste unge, der har evnerne og kapaciteten til at klare sig godt i skolen, blive retskafne fædre og mødre og lede i Kirken og deres lokalsamfund.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.