Pressemeddelelse

Kirkens navn

    

Præsident Russell M. Nelson fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har fremsat følgende udtalelse om Kirkens navn:

Herren har i mit sind indprentet betydningen af det navn, han har åbenbaret for sin kirke, nemlig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det kræver en del arbejde at bringe os i harmoni med hans vilje. I de seneste par uger har forskellige kirkeledere og afdelinger iværksat de nødvendige skridt til at gøre dette. Yderligere oplysninger om denne væsentlige sag kommer frem i de kommende måneder.

På Kirkens nyhedsside kan man finde de opdaterede retningslinjer og vejledning vedrørende, hvordan man omtaler Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. I de kommende måneder vil Kirkens hjemmesider og materialer blive opdateret, så de afspejler denne henstilling fra præsident Nelson.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.