Pressemeddelelse

Kirkens medlemmer opfordres til at hjælpe flygtninge

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige opfordres til at yde hjælp til flygtninge i hele verden.

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige opfordres til at yde hjælp til flygtninge i hele verden. Det Første Præsidentskab, Kirkens øverste styrende råd, har udsendt et brev dateret den 27. oktober 2015 til Kirkens ledere, som er underskrevet af præsident Thomas S. Monson og hans rådgivere, præsident Henry B. Eyring og præsident Dieter F. Uchtdorf.

Brevet skal læses op ved nadvermøder verden over. Nadvermøder er Kirkens lokale søndagsgudstjeneste.


»Det er med foruroligelse og medfølelse, at vi ser kårene for millioner af mennesker verden over, som er flygtet fra deres hjem, og som søger lindring fra borgerkrig og andre vanskeligheder,« står der i brevet.

Brevet forklarer, at Kirken hjælper migranter og flygtninge i flere lande »takket være vore medlemmers gavmilde hjælp«.

Mormonerne har ydet hjælp til flygtninge i Mellemøsten i over 10 år og bidraget med hundredtusinder af tæpper, tøj, nødhjælpsmedicin, mad og anden hjælp til flygtninge i Jordan, Libanon, Tyrkiet og Syrien.

Som reaktion på den seneste krise i Europa har Kirken i september yderligere forpligtet sig til at bidrage med 5 millioner US$ til hjælp til fordrevne familier.

Brevet fortsætter: »Medlemmer kan bidrage til Kirkens humanitære fond via bidragssedlen Tiende og andre offerydelser. Vi opfordrer også Kirkens enheder, familier og enkeltpersoner til at deltage i lokale flygtningehjælpsprojekter, hvor det er praktisk.«

»Må Herren velsigne jer i jeres kristuslignende virke blandt de nødlidende,« afslutter brevet.

Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.