Officiel udtalelse

Kirken sænker alderskrav for missionærtjeneste: Spørgsmål og svar

Se Kirken sænker alderskrav for missionærtjeneste for baggrundsinformation.

 
mission press holland 1 sat pm october 2012
Hvorfor har Kirken foretaget denne ændring?
Hidtil har mange unge mænd og kvinder været parate, og ville gerne have påbegyndt deres missionærtjeneste tidligere, hvis de havde mulighed for det. Denne ændring giver dem mulighed for at gøre det. Det vil sansyneligvis give flere sidste dages hellige en livsændrende mulighed for at tjene en mission, og vil desuden sætte Kirken i stand til at opfylde dets mandat til at prædike evangeliet.
 
Hvornår og hvor vil denne ændring blive implementeret?
Ændringen træder i kraft med det samme for Kirken over hele verden. Mænd kan begynde på missionærskolerne efter deres 18-års fødselsdag (efter afsluttet ungdomsuddannelse), og kvinder efter deres 19-års fødselsdag. Begge kan anbefales til missionærtjeneste 120 dage før disse fødselsdage.
 
Hvorfor er alderskravene forskellige for mænd og kvinder?
Missionærtjeneste er en præstedømmepligt for unge mænd i Kirken, men unge kvinder opfordres til at tjene, når de føler det er rigtigt at gøre det. Kirken har lært ved erfaring, at der er visdom i at fastholde aldersforskelle mellem unge mænd og kvinder, som tjener som missionærer.
 
Vil længden for missionærtjeneste også blive ændret?
Nej. Mænd tjener i to år, og kvinder tjener for halvandet år.
 
Vil forløbet på Missionær Trænings Centret være det samme?
Det forventes, at tiden i missionærskolen vil reduceres med omkring en tredjedel for alle missionærer.
 
Vil der blive oprettet nye missioner?
Det forventes, at denne ændring vil gøre det nødvendigt at flere missioner bliver oprettet if remtiden. Nogle missioner vil også have flere missionærer, end de gør nu.
 
Hvordan vil dette påvirke uddannelsesplanerne for dem, som tjener som missionærer?
Dette vil give både unge mænd og kvinder flere muligheder for, hvornår de kan påbegynde deres missionærtjeneste, og stadig overveje tidsrummet for andre faktorer som ægteskab, uddannelse, karriere og militærtjeneste.
 
Vil yngre missionærer blive forberedt til at tjene?
Ingen ung mand eller kvinde bør påbegynde deres missionærtjeneste, indtil de er klar. Kirkeledere har allerede kaldet 18-årige missionærer i 48 lande på verdensplan og har fundet dem både i stand til og kvalificerede til at tjene på alle måder. Før de begynder på missionærskolen vil kommende missionærer blive bedt om at forøge deres forberedelse, før de tager afsted.
 
Hvordan passer dette med idéen om at »højne niveauet« for missionærtjeneste?
De samme standarder for værdighed og forberedelse vil gælde for missionærtjeneste.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.