Pressemeddelelse

Kirkeledere opfordrer medlemmer til at indgå pagter og få et dybere forhold til Jesus Kristus

15 nye templer bekendtgjort, et af dem i Edinburgh i Skotland

Brug mere tid i templet og vær mere trofast mod Guds pagter, var opfordringer til medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige verden over ved Kirkens aprilkonference 2024, der blev afholdt i Konferencecentret i Salt Lake City. Russell M. Nelson, Kirkens præsident, sagde, at »intet vil hjælpe jer mere til at holde fast i jernstangen end at tilbede i templet så regelmæssigt, som jeres situation tillader det«.

Generalkonferencen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige foregår hver sjette måned. Kirkens globale ledere taler til medlemmer og venner rundt om i verden. Konferencens fem møder afholdt den 6.-7. april 2024 blev transmitteret direkte på 70 sprog. Yderligere 30 sprog bliver tilgængelige et par dage senere.

Guds plan er beregnet til at føre alle hjem, sagde ældste Patrick Kearon, der er fra England. Ældste Kearon er det nyeste medlem af De Tolv Apostles Kvorum. Guds plan er beregnet til at føre alle Guds børn hjem, ikke at holde dem ude, sagde han.

Søster J. Anette Dennis, en leder i kvindernes organisation, talte om at indgå pagter med Gud. Hun mindede medlemmer om, at vi har privilegiet og velsignelsen af at blive indbudt til at indgå i et pagtsforhold med Gud, hvorigennem vores liv kan blive et symbol på den pagt. Hun fortsatte med at sige, at pagter skaber den form for forhold, der lader Gud forme og ændre os over tid og opløfte os til at blive mere som Jesus Kristus.

Ældste Massimo De Feo, generalautoritet og halvfjerdser og præsident for Det Centraleuropæiske Område, brugte en historie i Det Nye Testamente om en blind mand til at undervise om tre principper for at bevare et klart åndeligt syn. Det første er at fokusere på Jesus Kristus og forblive tro mod det, vi ved er sandt. Det andet er at »lægge det naturlige menneske bag sig, omvende sig og begynde et nyt liv i Kristus.« Det tredje princip er at høre Herrens røst og lade ham lede os.

Ældste Dieter F. Uchtdorf fra De Tolv Apostles Kvorum underviste om vejen til at finde en større glæde gennem Jesus Kristus – med glæde som selve formålet med Guds plan for sine børn. Den tyskfødte apostel sagde: »Hvis I føler, at der er plads til mere af den slags glæde i jeres liv, så påbegynd rejsen, der ligger i at følge Jesus Kristus og vandre ad hans veje.«

Ældste Jack N. Gerard, andenrådgiver i Det Centraleuropæiske Områdepræsidentskab, valgte emnet integritet. »Udøvelse af integritet i vores valg er et ydre udtryk for en indre forpligtelse til at følge Frelser Jesus Kristus,« sagde han.

Ældste Jeffrey R. Holland fra De Tolv Apostles Kvorum mindede alle om, »at Gud hører enhver bøn, vi beder, og besvarer dem i henhold til den plan, han har lagt for vores fuldkommengørelse«. Ældste Holland bekræftede derpå, at »det er af årsager, som kun Gud kender til, at bønner nogle gange besvares anderledes, end vi håber på, men jeg lover, at de bliver hørt, og de bliver besvaret i henhold til hans usvigelige kærlighed og komiske køreplan«.

Søster Susan H. Porter, en leder i Kirkens program for børn, opfordrede alle til at bede for at kende Gud, udvikle sig personligt og vise andre Guds kærlighed.

Under konferencen opretholdt Kirkens medlemmer ændringer i ledelsen. Et nyt hovedpræsidentskab for Søndagsskolen blev kaldet. Otte generalautoriteter og halvfjerdsere blev afløst og fik emeritusstatus. Elleve nye områdehalvfjerdsere blev kaldet fra hele verden, tre af dem begynder at tjene i Det Centraleuropæiske Område i Kirken fra den 1. august 2024.

Halvfjerdsere i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tjener som »særlige vidner« og assisterer De Tolv Apostle med at »opbygge Kirken og styre alle dens anliggender«.

Under konferencens afsluttende møde annoncerede præsident Russell M. Nelson planer om at bygge 15 nye templer:

 • Uturoa i Fransk Polynesien
 • Chihuahua i Mexico
 • Florianópolis i Brasilien
 • Rosario i Argentina
 • Edinburgh i Skotland
 • Det sydlige Brisbane i Australien
 • Victoria i British Columbia
 • Yuma i Arizona
 • Det sydlige Houston i Texas
 • Des Moines i Iowa
 • Cincinnati, Ohio, USA
 • Honolulu i Hawaii
 • West Jordan i Utah
 • Lehi i Utah
 • Maracaibo i Venezuela

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.