Emne

Kerneoverbevisninger: Hvorfor og hvordan er sidste dages hellige anderledes?

Repræsentanter for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bliver ofte spurgt, om Kirken med tiden bliver mere som de »almindelige« kirker.

Hvis begrebet »almindelig« betyder, at sidste dages hellige anses som værende en bidragende, relevant og betydningsfuld del af samfundet – især i USA, hvor der nu er godt seks millioner medlemmer – så er svaret selvfølgelig »ja«. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der blev grundlagt i staten New York i 1830 med kun seks medlemmer, er i dag ifølge uafhængige beregninger den fjerdestørste kirke i USA.

Medlemmer findes i alle dele af samfundet – i erhvervslivet og landbruget, i uddannelsessektoren og videnskaben, i politiske partier og regeringer, i underholdningsbranchen og nyhedsmedierne. Folk er faktisk mere tilbøjelige til at kende individuelle sidste dages hellige som venner, naboer og arbejdskolleger end de er med Kirken som institution eller dets lærdomme. Dette gælder også i mange andre lande end USA.

Hvis begrebet »almindelig« betyder, at Kirken mister særpræget ved dets kerneoverbevisninger, så er svaret et andet. Selvom Kirken respekterer andre trosretningers forskellige holdninger, så ønsker Kirkens ledere at være meget klare omkring overbevisningerne, der er med til at definere sidste dages hellige.

Følgende er nogle af de vigtigste forskelle i overbevisning og praksis mellem Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og andre kristne kirker.

Genoprettelsen

Sidste dages hellige tror på, at den guddommelige apostoliske myndighed forsvandt fra jorden efter de oprindelige apostles død, og derfor var en genoprettelse af den myndighed nødvendig. Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på, at genoprettelsen begyndte med åbenbaringer til den unge Joseph Smith i starten af 1800-tallet.

Treenigheden

Blandt de vigtigste forskelle i forhold til andre kristne kirker er opfattelsen af Guds natur og Jesus Kristus og Helligånden. Sammen udgør de, hvad der i mange kirker normalt betegnes som den hellige treenighed, og som sidste dages hellige kalder Guddommen.

Nutidige profeter, fortsat åbenbaring og ny hellig skrift

Sidste dages hellige tror på, at Gud stadig taler til menneskeheden, at han har kaldet nye apostle og profeter og at åbenbaring stadig kommer den dag i dag, som den gjorde fordum. Ydermere er mange af disse åbenbaringerformelt blevet inkorporeret i nye bøger med hellig skrift. Det omfatter Mormons Bog: Endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, Lære og Pagter, en samling af åbenbaringer givet til Joseph Smith og efterfølgende præsidenter i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og Den Kostelige Perle, som indeholder Moses’ og Abrahams skrivelser samt Joseph Smiths skrivelser fra vor tid.

Frelsesplanen

Sidste dages hellige teologi favner, hvad sidste dages hellige omtaler som »frelsesplanen«. Dette emne dækker hele menneskehedens førjordiske tilstand, årsagerne til hvorfor Gud skabte verdenen, livets natur og formål på den, og hvad fremtiden indebærer for os i det næste liv.

Templer og formålet med dem

Hovedformålet med tempeltjeneste er at »besegle« eller forene familier med hinanden med forventning om, at disse forhold fortsætter hinsides døden. Samme tempelritualer kan udføres på vegne af de, der er gået bort. Der findes ingen pendant til tempelskikkene i andre kristne kirker.

Missionsprogrammet

Der ligger en forskel i praksis snarere end i den doktrinære overbevisning, eftersom mange kristne kirker udsender missionærer for at forkynde evangeliet. Dog er Kirkens missionsprogram særpræget og genkendeligt på grund af antallet og udsendelsen af missionærerne, på grund af længden og arten af deres tjeneste samt deres fremtoning og deres prædiken af det genoprettede evangelium.

Lægmandspræster

Jesu Kristi Kirke har ingen fuldtids, professionel præstestand på menighedsniveau. Selv på Kirkens øverste niveau har de ledere, der er kaldet som fuldtidsapostle, forladt deres mere indbringende hverv for at kunne virke i en livstidsstilling som »særlige vidner om Jesus Kristus« og føre tilsyn med Kirken på verdensplan.

Sundhedsregler

Afholdelse fra alkohol blandt religiøse trosretninger er ikke enestående for sidste dages hellige. Dog forventes afholdelsen fra alkohol blandt sidste dages hellige at være fuldstændig, ligesom afholdelse fra tobak, te og kaffe er det.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.