Leders biografi

Kent F. Richards

Ældste Kent F. Richards blev som 63-årig opretholdt som medlem af De Halvfjerds’ Andet Kvorum den 4. april 2009. Han har virket som andenrådgiver i det chilenske områdepræsidentskab fra 2011 til 2012. Han tjener for tiden som rådgiver i det europæiske områdepræsidentskab.

Ældste Richards fik en bachelorgrad i naturvidenskab på University of Utah i 1969. I 1972 fik han en medicinsk embedseksamen, også på University of Utah. Han har arbejdet som kirurg på IHC Bryner Clinic fra 1977 til 2009 og var i fire år senior vicedirektør for Intermountain Health Care. Ældste Richards har også været klinisk professor i kirurgi ved University of Utah, overlæge på kirurgisk afdeling på LDS Hospital og medlem af forretningsudvalget i IHC’s bestyrelse.

Ældste Richards har virket i en lang række kirkekaldelser, herunder en fuldtidsmission i den sydøstlige Mexicanske Mission, ældsternes kvorumspræsident, biskop, spejderleder, højrådsmedlem, stavspræsident og præsident for San Antonio-missionen i Texas.

Kent Farnsworth Richards er født i Salt Lake City i Utah. Han og Marsha Gurr blev gift i august 1968. De har otte børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.