Leders biografi

José Teixeira

José A. Teixeira blev opretholdt som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges den 5. april 2008 som 47-årig. På det tidspunkt, hvor ældste Teixeira blev kaldet, virkede han som præsident for Sydmissionen i São Paulo i Brasilien. Han tjente som medlem af De Halvfjerds’ Tredje Kvorum i Det Vesteuropæiske Område fra 1997 til 2005. Han har virket som rådgiver i det europæiske områdepræsidentskab fra 1. august 2009 til 31. juli 2012 og siden som præsident for Det Europæiske Område.

 

José Teixeira har en eksamen i regnskab og handel fra Jaime Cortesão Regnskabsinstitut i Portugal fra 1978. Han gennemførte en GAE-uddannelse i virksomhedsledelse på handelshøjskolen IAT i Portugal. Forud for sin kaldelse som missionspræsident var han international regnskabschef for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige med ansvar for Europa og Afrika. I denne egenskab ledede han databehandlingscentret for Europa/Afrika i Solihull i England og havde tilsyn med regnskabscheferne for områderne Østeuropa, Centraleuropa, Vesteuropa, Sydøstafrika og Vestafrika.

Han har virket i en række kirkekaldelser herunder som fuldtidsmissionær i Lissabon-missionen i Portugal, ældsternes kvorumspræsident, distriktspræsident, rådgiver til stavspræsidenten, højpræsternes gruppeleder, rådgiver til biskoppen, højrådsmedlem, stavspræsident, områdehalvfjerdser og missionspræsident.

José Augusto Teixeira da Silva blev født i Vila Real i Portugal den 24. februar 1961. Han og Maria Filomena Lopes Teles Grilo blev gift i juni 1984. De har tre børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.