Pressemeddelelse

Jesus Kristus, tro, kærlighed og familien blandt hovedtemaerne ved generalkonferencen

Aprilkonferencen 2016 transmitteres til trofaste og venner over hele verden

Lørdag den 26. marts 2016 transmitteres det første af seks møder af aprilkonferencen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige direkte over hele verden.

Under disse møder får de sidste dages hellige budskaber fra kirkeledere, deriblandt Det Første Præsidentskab, medlemmer af De Tolv Apostles Kvorum samt andre generalautoriteter og øvrige præsiderende ledere i Kirken.

»Hele mit liv har Kirkens generalkonferencer været oplivende, åndelige begivenheder, og Kirken selv har været et sted, hvor man kan komme og lære Herren at kende,« sagde ældste D. Todd Christofferson fra De Tolv Apostles Kvorum i sin tale ved den seneste oktoberkonference.

Gennemgang af den seneste generalkonference

Som forberedelse til den kommende aprilkonference tænker mormoner ofte over de budskaber, talerne gav ved den seneste konference.

Hovedemnerne ved den seneste konference handlede om Jesus Kristus, vor himmelske Fader, tro, kærlighed, livet og familien. De blev fundet ved at se på ordenes hyppighed.

Emnerne i ordenes hyppighed blev fundet ved at samle de engelske versioner af talerne og lægge teksterne ind i et program, der analyserer ord.

Hyppigheden af ord er blot en måde, hvorpå medlemmer gennemgår budskaber fra den seneste generalkonference. Medlemmer og deres venner bruger også billedcitater fra de halvårlige begivenheder, der fungerer som daglige, åndelige budskaber, og de genlæser konferencetaler de efterfølgende seks måneder efter, at de er kommet på nettet på deres eget sprog.

Forbindelser til det europæiske område

Selv om generalkonferencen transmitteres fra Salt Lake City, hvor Kirkens hovedsæde ligger, tilbringer mange kirkeledere tid med at besøge kirkemedlemmer rundt om i verden og vurdere deres behov.

Søster Linda K. Burton, Hjælpeforeningens hovedpræsident, og Bonny L. Oscarson, Unge Pigers hovedpræsident, besøgte i slutningen af oktober 2015 Storbritannien, Frankrig, Belgien, Tyskland, Schweiz og Italien på deres rundtur i Europa. Der mødtes de og hørte om de glæder og udfordringer, som nogle kvinder i det europæiske område har.

»Jeg har været virkelig imponeret over den forskellighed, jeg har set her, og den kærlighed, der findes mennesker imellem,« sagde søster Burton under sin rundtur i Europa. »Hvis vi kunne finde ud af at overføre det til verden, ville det gå meget bedre.«

Andre kirkeledere har rødder i den europæiske region.

I januar 2016 fortalte ældste Dale G. Renlund fra De Tolvs Kvorum om sine forældre, der er skandinaviske immigranter, og om fætre og kusiner, der stadig bor i Finland og Sverige. Ældste Renlund er af den opfattelse, at en meget stor del af hans karakter stammer fra hans nordiske rødder, som er gået i arv fra hans forældre.

Præsident Dieter F. Uchtdorf, andenrådgiver i Det Første Præsidentskab, blev født i Ostrava, som i dag ligger i Tjekkiet. Hans familie flygtede fra deres hjem, da han var en lille dreng. Han har talt om sine oplevelser som flygtning i en video i januar 2016.

Aprilkonferencens møder begynder på følgende tidspunkter CET.

Søndag, den 27. marts kl. 1.00: Kvindernes møde
Lørdag, den 2. april kl. 18.00: Mødet lørdag formiddag
Lørdag, den 2. april kl. 22.00: Mødet lørdag eftermiddag
Søndag, den 3. april kl. 2.00: Præstedømmets møde
Søndag, den 3. april kl. 18.00: Mødet søndag formiddag
Søndag, den 3. april kl. 22.00: Mødet søndag eftermiddag

Generalkonferencen kan ses direkte på lds.org og i kirkebygninger rundt om i Europa.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.