Pressemeddelelse

Indbydelse til en verdensomspændende bøn og faste for covid-19-pandemien 

Langfredag 10. april 2020 ​​​​​​​

I Bibelen erklærer Jesus, at alt er muligt, for de der tror, men at der er visse ting, der kun kan fordrives ved bøn og faste (Matt. 17:21)

I forbindelse med kirkens halvårlige verdensomspændende konference, som blev afholdt i den forgangne weekend, blev vi opfodret til af kirkens profet og øverste leder, Russel M. Nelson, sammen med alle troende, at gå sammen om en fælles faste i forbindelse med covid 19- pandemien. Han sagde:

”Jeg ved, at Gud har al magt, al visdom og al forståelse. Han forstår alle ting, og han er et barmhjertigt væsen, som giver frelse til dem, som vil omvende sig og tro på hans navn. Så i tiden med stor nød, sygdom eller pandemiske situationer, er det mest naturlige for os at gøre: at påkalde vor himmelske Fader og hans søn, Mesteren, i bøn og bede ham om at vise sin vidunderlige kraft og velsigne jordens indbyggere”.

I forlængelse heraf inviterer vi alle i Danmark, (der har helbred til det) til at deltage i den verdensomspændende faste Langfredag d.10 april 2020, og til at bede en fælles bøn til Gud om:

-at den nuværende pandemi må komme under kontrol,

-at sundhedspersoner må blive beskyttet i forbindelse med covid 19-pandemien, og

-at økonomien må blive styrket og livet kan blive normaliseret.

Lad os “hver for sig stå sammen” og aktivere vores tro og bede om helbredelse i hele verden.

Med venlig hilsen

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, Danmark

Steen Petersen, Steen Kreiberg og Michael Olsen

Yderligere information og aftaler om interviews mv.

Kirkens informationschef i Danmark Lars Paulsen tlf.22 88 88 98

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.