Emne

Hjælpeforeningspræsidentskab

Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab tjener under ledelse af Kirkens Første Præsidentskab. Det nuværende præsidentskab består af Julie B. Beck, Silvia Allred og Barbara Thompson. De har tjent siden marts 2007.

Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident, boede i Brasilien, da hun var fire år og lærte at tale portugisisk. Hun dimitterede fra Dixie College og Brigham Young University i Utah. Hun er mor til tre børn og bedstemor til otte.

Hendes førsterådgiver, Silvia Allred, er fra El Salvador og har spansk som sit modersmål. Som teenager mødte hun missionærerne i San Salvador og tilsluttede sig Kirken kort tid efter. Hun tjente senere som missionær i Centralamerika.

Andenrådgiver, Barbara Thompson, lærte tysk som missionær i Hamborg. Hun fik sin kandidatgrad i socialt arbejde og har i 30 år arbejdet for Utah Department of Human Services. Hun har under sin pensionering virket som leder af en international organisation, der arbejder på at hjælpe misbrugte og svigtede børn.

 

Disse tre kvinder repræsenterer og leder denne voksende verdensomspændende organisation. På trods af kulturelle forskelle og sprogbarrierer så kan sidste dages hellige kvinder, ifølge søster Beck, bidrage til et bedre samfund, uanset hvor de er.

»Hvad en kvinde gør for at yde hjælp i Afrika vil være anderledes end det, en anden kvinde gør i Bountiful i Utah; og hvad hun gør i Bangalore vil være anderledes end det, hun gør i Buenos Aires,« siger søster Beck. »De ved, hvordan de skal yde hjælp. De fornemmer behovene. Vi er her for at styrke dem.«

Der findes ikke en stereotyp sidste dages hellig kvinde. De er gifte kvinder, enlige eller enker; de er døtre, mødre og bedstemødre. De er ofte husmødre, mens andre kan være på arbejdsmarkedet.

Søster Beck udtaler, at alle kvinder uanset deres rolle har den fælles fordel at kunne være del af en organisation, der underviser i tro på Jesus Kristus, opmuntrer til studium og personlig fremgang, fremhæver kvindens guddommelige værd, udøver næstekærlighed og tjeneste, styrker familierne og skaber støtte og venskaber.

Inden for Kirkens struktur har kvinder mulighed for at være ledere, holde taler ved Kirkens gudstjenester og bede bønner i menigheden. De spiller også en aktiv rolle i Kirkens velfærdsprogram ved at undervise i principper om selvhjulpenhed og hjælpe med at dække midlertidige og langvarige behov hos enkeltpersoner. Der findes også et omfattende besøgsundervisningsprogram, hvorved Kirkens kvinder gennem regelmæssig kontakt støtter og opmuntrer hinanden. Joseph Smith forklarede, at formålet med Hjælpeforeningen var »at hjælpe de fattige, de nødlidende, enker og de forældreløse og udføre godgørende formål.«

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.