Pressemeddelelse

Hjælpeforeningen fylder 175 år

Hjælpeforeningen fylder 175 år

Den 17. Marts markerer 175 års dagen for organiseringen af Hjælpeforeningen af profeten Joseph Smith i 1842. 

 

»Kærligheden ophører aldrig« er det banner, hvorunder hele den menneskelige familie kan forenes. Det er ikke et program – det er evangeliets trompet (se 1 Kor 14:8). Evangeliet ophører aldrig, så det er meget passende, at »kærligheden ophører aldrig« er Hjælpeforeningens valgsprog (se 1 Kor 13:8). Det styrker den kendsgerning, at sidste dages hellige mænd og kvinder stræber hen mod det samme mål – at blive Kristi disciple." Ældste Jeffrey R. Holland. (Følg linket for at læse mere)

"Vi er en hjælpeforening, og vi bør være de bedste kvinder i verden til at yde hjælp. Det har været vores særlige område lige fra begyndelsen. Ordet hjælp betyder »at løfte op, at lette«. Det betyder »at løfte«. »Ideen er ›at løfte nogen op eller ud af problemer.‹« Vore tjenesteydelser og den hjælp, som vi tilbyder, er et tegn på, at vi er Herrens disciple, og at vi er medlemmer af hans genoprettede kirke. Det er et privilegium at være en del af denne verdensomspændende organisation for kvinder, hvis navn beskriver, hvad vi skal gøre: Yde hjælp."  Julie B. Beck tidligere præsident for Hjælpeforeningen. (Følg linket for at læse mere).

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.