Nyheder Blog

Han spiller Jekyll & Hyde og er mormon

Rollen som Jesus Kristus

I år 1999 spillede Tomas Ambt Kofod rollen som Jesus Kristus i filmen ”The Testaments of  One Fold One Sheperd”. Da optagelserne var færdige mødtes han med præsident James E. Faust, som var rådgiver til Kirkens præsident og profet, som lykønskede ham det det meget flotte resultat og sagde: ”We trust that you will never cast a shadow on this project (oversat til dansk: Vi stoler på, at du aldrig vil kaste en skygge over dette projekt)”.

 

Publikum skelner ikke

Præsident Fausts vejledning har Tomas lige siden søgt at leve efter, så det er sket, at han har afslået at spille en rolle i en reklame, der ellers var virkelig godt betalt, fordi det var for alkohol eller gambling. ”Du kan ikke komme uden om, at publikum bevidst eller ubevidst kobler, hvad du gør”, fortæller Tomas. Blandt medlemmerne af Kirken møder han stor forståelse, men han er klar over, at der indimellem vil være nogen, som har svært ved at skelne mellem den rolle, han spiller, og den person han er privat. Når han siger ja til en rolle, har hans overvejelser været på baggrund af hans personlige handlefrihed og efter vejledning fra vor himmelske Fader.

Føler sig støttet og styrket af Gud

Skuespilbranchen handler om at åbne op for følelserne gennem en legesituation. Tomas fortæller, at det er vigtigt at være opmærksom på, hvad den overordnede historie er i stykket, og hvilke sceniske udtryk, der bruges for at fortælle historien. I processen vedrørende Hyde og Jekyll har han følt sig støttet, styrket og inspireret vedrørende, hvad de gør på scenen, ”-også selvom Mr. Hyde tager udsædvanlige midler i brug, som ligger langt fra det almindelige menneskes”, siger Tomas. Under prøverne havde Tomas blandt andet gjort sig nogle overvejelser om de sceniske virkemidler i scenen, hvor den onde og selviske Hyde besøger glædespigen Lucy. Tomas forklarer: ”Den overordnede historie for scenen handler om en af de groveste former for ondskab: at berøve andres handlefrihed gennem psykologisk dominans”. Instruktøren havde tiltænkt en mere vovet scene, men Tomas foreslog en anden tilgang, hvor den psykologiske dominans blev vist mere symbolsk. Det syntes instruktøren og den anden skuespiller om, så derfor blev den fysiske del nedtonet til fordel for den symbolske, og dramaet om menneskets eget valg og de konfliktfyldte modsætninger kom til at stå stærkere.

Lykken er at være omgivet af professionelle mennesker.

Alle på teatret ved, at Tomas er vildt forelsket i sin hustru Ane, og at de har to vidunderlige børn: Conrad og Laura. Tomas fortæller, at han er meget opmærksom på at være Ane tro også på tankeplan. I teaterstykker hvor han har kyssescener, har han altid fortalt Ane hvordan, hvornår og hvor meget, der skal kysses. ”Teater-kyssescener er nærmest koreografier”, siger Tomas og fortsætter, ”de er en sekvens, hvor skuespillerne i hovedet tæller ”en, to, tre” alt efter hvor langt, kysset skal være”. Han pointerer: ”Det er meget lidt romantisk”. Ane er den eneste, han også giver adgang til den slags tanker. Han fortæller: ”Kommer der tanker, som ikke har en gavnlig karakter, hjælper vor himmelske fader mig af med dem”. Tomas betragter ikke sig selv som usårlig overfor Lucifers anslag og siger: ”Jeg er bedst beskyttet, når jeg er ydmyg og opmærksom, så derfor er det en dårlig ide at flirte”.

Vi har brug for Gud.

Der findes ikke mange skuespillere som offentligt erklærer sig som kristne. Troen på Gud giver Tomas et fundament som menneske og nogle principper at leve efter. ”Uanset hvor oplyst et samfund er, så har vi brug for Gud”, siger Tomas og fortsætter ”Vi har brug for ham som individer og gruppe. Der er udfordringer både i et over- og i et underoplyst samfund. Gud er svaret til dem begge”.

Tomas oplever ikke, at hans tro fastholder ham i ældgamle traditioner og mønstre, men at det giver ham et mere nuanceret og bredere tilgang til livet. Tomas siger: ”Nogle anser en tro på Gud som værende gammeldags, men det bekymrer ikke mig. Jeg opfatter ham som oppe på beatet”.

Gennemse Blog

Om: This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.

Retningslinjer vedrørende omtale: Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.