Newsroom
Nyhed

Generalkonference forener medlemmer og ledere over hele verden

Oktober-konferencen i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, der afholdes den 4.-5. oktober 2014, forener flere end 15 millioner medlemmer af Kirken fra hele verden, når de samles for at lytte til deres ledere.

Kirkens medlemmer får mulighed for at høre fra generalautoriteter og organisationsledere fra hele verden. Disse ledere kommer ligesom Kirkens medlemmer fra hele verden. Der er otte generalautoriteter fra Det Europæiske Område.

Præsident Dieter F. Uchtdorf voksede op i Tyskland og blev ordineret til De Tolv Apostles Kvorum i 2004. Han blev senere kaldet som andenrådgiver i Det Første Præsidentskab af præsident Thomas S. Monson i 2008. Han har tjent i både Det Første og Andet Kvorum af De Halvfjerds og i De Halvfjerds’ Præsidium.

Biskop Gérald Caussé er født i Bordeaux i Frankrig og blev kaldet til De Halvfjerds’ Første Kvorum i 2008. I 2012 blev han kaldet som førsterådgiver til Den præsiderende biskop Gary E. Stevenson.

Ældste José A. Teixeira er født i Vila Real i Portugal og virker for tiden som præsident for Det Europæiske Område. Han har tidligere været missionspræsident for São Paolo Syd-missionen i Brasilien, før han blev opretholdt til De Halvfjerds’ Første Kvorum i 2008. Han har også virket som områdehalvfjerdser i Det Vesteuropæiske Område.

Ældste Patrick Kearon er født i Carlisle i England. Forud for kaldelsen som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i 2010 har han virket som områdehalvfjerdser i Det Vesteuropæiske Område. I dag virker han som førsterådgiver til ældste Teixeira i det europæiske områdepræsidentskab.

Ældste David S. Baxter er født i Stirling i Skotland. Han tjente som områdehalvfjerdser, før han blev kaldet som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i 2006.

Ældste Jörg Klebingat er født i Zweibrücken i Tyskland. Forud for kaldelsen som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i april 2014 har han virket som missionspræsident for Kijev-missionen i Ukraine.

Ældste Erich W. Kopischke er født i Elmshorn i Tyskland. Han har arbejdet som koordinator i Kirkens Uddannelsessystem i Tyskland, som præsident for Berlin-missionen i Tyskland og som områdehalvfjerdser, før han blev opretholdt som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i 2007.

Ældste Francisco J. Viñas er født i Sevilla i Spanien. Han blev kaldet som medlem af De Halvfjerds’ Andet Kvorum i 1996 og derpå som medlem af De Halvfjerds’ Første Kvorum i 1998. Ældste Viñas har arbejdet som leder og koordinator i Kirkens Uddannelsessystem i Uruguay og i Spanien, som missionspræsident for Salta-missionen i Argentina og som områdehalvfjerdser.

Ældste Per G. Malm er født i Jönköping i Sverige. Ældste Malm har forud for sin kaldelse som medlem af De Halvfjerds’ Andet Kvorum i 2010 virket som områdehalvfjerdser i Det Europæiske Område og som præsident for Den Norske Mission.

For et år siden, ved oktoberkonferencen i 2013, talte biskop Gérald Caussé, førsterådgiver i Det Præsiderende Biskopråd, til sidste dages hellige i hele verden, hvor talen hed: »Så er I da ikke længere fremmede«. Biskop Caussé talte om, hvordan hans kaldelse som generalautoritet har hjulpet ham og hans familie til at værdsætte »enigheden blandt Guds folk over hele jorden«.

»Mit kald har gjort, at jeg har rejst i mange lande og har givet mig det privilegium at præsidere ved mange møder. Når jeg ser ud over de forskellige forsamlinger, ser jeg ofte medlemmer, som repræsenterer mange lande, sprog og kulturer. Et vidunderligt aspekt ved denne evangeliske uddeling er, at den ikke er begrænset til et bestemt sted eller folk. Den er global og universel,« sagde biskop Caussé.

Kirken har over 15 millioner medlemmer i hele verden. 8,6 millioner af disse medlemmer bor uden for USA, hvoraf en halv million bor i Europa.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.