Pressemeddelelse

Flygtningehjælp

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige opfordrer sine medlemmer til at yde flygningehjælp

DFlygtninghjælp

Medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige opfordres til at yde hjælp til flygtninge i hele verden. I oktober 2015 udsendte Det Første Præsidentskab, det højeste ledende råd i Kirken, et brev til alle Kirkens medlemmer, hvor de opfordrede dem til at yde hjælp. I marts 2016 udsendte Det Første Præsidentskab et brev til Kirkens medlemmer, hvori de opfordrede kvinder i alle aldersgrupper til at hjælpe flygtninge i deres lokalsamfund. Brevet beskriver nødhjælpsindsatsen for flygtninge »Jeg var fremmed« og indeholder en invitation fra hovedpræsidentskaberne for Kirkens kvindelige organisationer – lederne af Hjælpeforeningen, Unge Piger og Primary – samt oplysninger om, hvordan man kommer i gang.

Som Jesu Kristi disciple stræber medlemmer efter at følge Frelserens formaning om at give den sultne mad, den tørstige noget at drikke, den fremmede husly, den nøgne tøj på kroppen samt besøge den syge og de, der er i fængsel (se Matthæus 25:35-36). Gennem enkeltpersoners og familiers indsats og med hjælp fra forskellige velfærds- og nødhjælpsprogrammer i Kirken er der ydet timelig og åndelig hjælp til millioner af nødstedte.

Som reaktion på den nylige flygtningekrise i Europa har Kirken også bidraget med et indledende bidrag på 5 millioner US$ og en forpligtelse på at yde yderligere 5 millioner US$ til at hjælpe fordrevne familier.

Kirken har i årtier arbejdet på at hjælpe flygtninge i mange dele af verden. Mormoner har fx ydet hjælp til flygtninge i Mellemøsten i over 10 år og skænket hundredtusinder af tæpper foruden tøj, lægemidler til nødhjælp, mad og andre ressourcer til flygtninge i Jordan, Libanon, Tyrkiet og Syrien.

Det Første Præsidentskab fortalte i deres brev af 27. oktober 2015 Kirkens medlemmer: »Det er med foruroligelse og medfølelse, at vi ser kårene for millioner af mennesker verden over, som er flygtet fra deres hjem, og som søger lindring fra borgerkrig og andre vanskeligheder.«

Der henvises til www.mormonnewsroom.org/article/refugee-outreach

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.