Pressemeddelelse

Family History Library hedder nu FamilySearch Library

Family History Library på Temple Square i Salt Lake City hedder nu FamilySearch Library. Desuden kaldes Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges 5.700 slægtshistoriske centre rundt om i verden nu FamilySearch-centre.

FamilyHistoryLibrarySLC01
FamilyHistoryLibrarySLC01
FamilySearch Library i Salt Lake City i Utah i USA2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Disse diskrete ændringer er en påmindelse om de mange vigtige – og gratis – genealogiske ressourcer, der er tilgængelige i hver af disse bygninger.

Familien er af afgørende betydning i Jesu Kristi Kirke – og i Guds plan for lykke. Vi inviterer dig til at besøge FamilySearch Library eller et lokalt FamilySearch-center for at finde dine rødder, og hvordan dine forfædre har formet dig. Du vil finde personlig hjælp og adgang til teknologi og eksklusive optegnelser.

Besøg hjemmesiden FamilySearch Library for at se åbningstider og et FamilySearch-center i nærheden af dig.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.