Emne

Det Melkisedekske Præstedømme

Det højere af de to niveauer eller ordner i præstedømmet i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det Melkisedekske Præstedømme gives trofaste mandlige medlemmer af Kirken fra 18 års alderen. Hver enkelt mand ordineres individuelt ved håndspålæggelse. De, der er blevet ordineret siges at »bære« præstedømmet, flertallet af sidste dages hellige mænd er præstedømmebærere.

Embederne i det Melkisedekske Præstedømme omfatter ældster, højpræster, patriarker, halvfjerdsere og apostle. De mænd, der bærer dette præstedømme, leder Kirken og administrerer ordinancer som fx navngivning og velsignelse af børn, helbredelse af syge samt giver Helligåndsgaven til nydøbte medlemmer.

Navnet på Det Melkisedekske Præstedømme stammer fra en stor højpræst, der levede i samme tidsperiode som profeten Abraham.

Se også: DetAronske Præstedømme, Præstedømme

 

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.