Pressemeddelelse

Det kommende tredje bind af »Saints« (De hellige) ser tilbage på Kirkens historie i Europa

Bidrag fra tidlige sidste dages hellige styrker tro på tværs af generationer

Den britiske historiker James Perry ser historien som en måde at »finde ud af, hvorfor tingene er, som de er.« Hans nysgerrighed blev til en passion og senere en karriere. Som skribent og historiker for tredje bind af »Saints«, en fortælling om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, er Perrys forskning fokuseret på de tidlige medlemmer af Kirken i Storbritannien og Europa og deres liv. Tredje bind er planlagt til at blive udgivet i den første halvdel af 2022.

Han siger, at bind tre sandsynligvis er den »mindst kendte periode i Kirkens historie«, og at »læserne kan forvente at lære mere om Kirkens historie i Europa, hvordan den klarede sig gennem to verdenskrige og økonomiske kriser. Også hvordan Kirken meldte ud om den tidligere udøvelse af flerkoneri og overvandt noget af det økonomiske og politiske pres, som den oplevede i Amerika.« Dette bind vil også vise, hvordan templet i Schweiz blev til, og den måde, hvorpå det påvirkede udviklingen af templer rundt om i verden.

Perry siger, at dette bind af »De hellige« vil dække over historier om sidste dages hellige i Tjekkoslovakiet, Frankrig, Tyskland, Holland, Storbritannien og andre europæiske lande.

James Perry Image 01
James Perry Image 01
James Perry, ph.d., FHEA, er skribent og historiker for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

I sit arbejde læser Perry breve, optegnelser og dagbøger. Han gennemgår også scrapbøger og andre historiske dokumenter for at finde og bekræfte de historier, han støder på. Han og andre historikere forsøger at finde historier, der er »interessante nok til at få læserne til at vende siden, vise forandring i Kirken og er åndeligt opløftende. Vi tager også kontroversielle begivenheder op, men vi håber også på at oplyse, uddanne og inspirere Kirkens medlemmer.«

»Jeg er altid overrasket over de ofre, som medlemmer af Kirken er villige til at yde. Især når man forestiller sig, at man befinder sig i en andens situation, når de har mistet en af deres kære i krigstid, deres mænd er døde, og de har al mulig grund til at vende sig væk fra religion og fra Gud, men de kommer tættere på og er stadig villige til at ofre, selv når de ingenting har. Det er bare meget inspirerende.«

At producere »Saints« er et samarbejde mellem historikere og kreative skribenter,« siger Perry. »Som historiker prøver jeg at finde karakterer og give de kreative skribenter flere forskellige muligheder. Når de har set på de kilder, vi har samlet, begynder de at skitsere, hvordan historien kunne se ud og væver så mange forskellige udviklinger ind, der har fundet sted i Kirken.«

Han siger, at dette arbejde ikke ville være muligt uden de personlige dagbøger og optegnelser, der er blevet ført siden Kirkens første tid. Perry opfordrer nutidige sidste dages hellige til at gøre det samme.

»Vi er blot ét led i kæden af genoprettelsens historie og har ret til at trække på styrken hos dem, der er gået forud for os. Vi deler også ansvaret om at efterlade en arv til dem, der vil følge os,« siger Perry.

Det er hans ønske, at medlemmer og venner af Kirken i Europa vil læse Saints og »få et ønske om at prøve lidt hårdere, at blive lidt bedre og at drage styrke af de bidrag, andre har ydet tidligere,« siger Perry. »Kirkens tilstand i Europa i dag er i høj grad et resultat af dem, der er gået forud for os. De har overvundet stereotyper, bygget bygninger, delt evangeliet, skrevet avisartikler, og hver af disse handlinger er fortsat med at forme Kirken og dens plads i samfundet i dag.«

James Perry Image 02
James Perry Image 02
James Perry med sin familie2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Til dem, der gerne vil læse »Saints« bind et og to, kan man købe papirudgaver på distributionscentre i nærheden af sidste dages hellige templer eller online i Kirkens onlinebutik (på 14 sprog). Serien er også gratis tilgængelig i Evangelisk bibliotek og i andre formater her. Læsertip: En tempelindvielse afslutter hver bog i serien; bind et, templet i Nauvoo; bind to, templet i Salt Lake City, og bind tre, templet i Schweiz.

Derudover vil en serie på seks historier, der er blevet undersøgt og skrevet af Perry, blive udgivet månedligt i Kirkens nyheder over hele Europa. Disse artikler vil vise bidragene fra sidste dages hellige til Kirkens fundament i Europa. Serien har titlen »Milepæle og mirakler: Arven fra sidste dages hellige i Europa« begyndende med Arthur Winter: »En af Storbritanniens store gaver til Kirkens værk«.

Om James Perry, ph.d., FHEA

James Perry blev medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige som ung mand i England. To år efter han blev døbt, tjente han som fuldtidsmissionær i Manchester-missionen i England. Han følte sig beæret over at tjene i områder, hvor sidste dages hellige missionærer og medlemmer havde boet i Kirkens første tid.

Efter sin mission studerede Perry historie på Lancaster University og fik en bachelor- og kandidatgrad og en ph.d. Han er docent ved the Higher Education Academy og har tidligere været forsker og lektor på Lancaster University og leder for universitetets karriere og akademiske støttehold på Newcastle College.

Perry arbejder på fuldtid for Kirken som skribent og historiker og tjener på nuværende tidspunkt som grenspræsident for sin menighed i det nordlige England, hvor han bor sammen med sin hustru og to børn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.