Pressemeddelelse

Det Første Præsidentskabs påskebudskab 

– April 2019

»Han er opstået!«[i] Dette er påskens storslåede budskab og en herlig påmindelse om sejren, som Jesus Kristus, Guds Søn, vandt.

Frelseren opstod, ligesom vi alle vil. Han led for, at han kunne støtte os i alle vores prøvelser. Han betalte løsesummen for os som vor himmelske Faders børn, så vi kan blive udfriet fra død og synd.

    

Det »levende håb«[ii], som vi får takket være opstandelsen, er vores overbevisning om, at døden ikke er afslutningen, men et nødvendigt skridt fra livet på jorden til udødeligheden. Vi bør alle prise Gud for den vished om opstandelsen, der gør vores adskillelse i jordelivet midlertidig og giver os håb og styrke til at kunne fortsætte.

Vi takker Gud for hans Søn, for hans mission på jorden og for hans tjenestegerning som den opstandne Herre. Vi vidner om, at Jesus er Kristus, den levende Guds Søn. Han er vor Skaber, Frelser og Forløser, Talsmand hos Faderen og Befrier. En dag vender han tilbage for at herske og regere som Kongernes Konge og Herrernes Herre.

 

[i] Matthæus 28:6

[ii] 1 Peter 1:3

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.