Nyhed

Det Første Præsidentskabs julebudskab 2013

Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige udgav det følgende julebudskab for 2013:

»Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket: I dag er der født jer en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren« (Lukas 2: 10-11). Lad os gøre julen til en tid, hvor vi fejrer og glæder os, en tid til at dele den storslåede sandhed, at den Almægtige Gud sendte sin Søn, Jesus Kristus, for at forløse verden! Må glæden fra denne kundskab være med os i denne juletid og i løbet af det kommende år.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.