Pressemeddelelse

Det Første Præsidentskab udsender udtalelse om flygtninge

Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har udsendt følgende udtalelse om flygtninge efter nylige spørgsmål fra medierne:

Som medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er vi dybt forpligtet til at efterleve de to store bud om at elske Gud og elske vores næste. Vi føler stor glæde ved at hjælpe alle Guds børn, uanset hvor i denne verden de måtte leve.

Det er derfor med foruroligelse og medfølelse, at vi ser kårene for flere end 70 millioner mennesker verden over, som er flygtet fra deres hjem og søger fred fra vold, krig eller religiøs forfølgelse.

Vi opfordrer Kirkens medlemmer og venner til at reagere passende og lovligt, til at bidrage til at skabe velkommende lokalsamfund ved frivilligt at bruge deres tid, talenter og venskab over for enkeltpersoner og familier, som bliver integreret i vores samfund.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.