Pressemeddelelse

Det Første Præsidentskab bekendtgør nyt hovedpræsidentskab for Primary 

Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bekendtgjorte et nyt hovedpræsidentskab for Primary ved mødet lørdag eftermiddag ved Kirkens aprilkonference 2016.

Joy D. Jones, Jean B. Bingham og Bonnie H. Cordon vil tjene i det nye primarypræsidentskab. Primarypræsidentskabet fører tilsyn med undervisning af børn mellem 18 måneder og 11 år i Jesu Kristi evangelium og hjælper dem til at efterleve dets principper. Disse ledere tjener under ledelse af Det Første Præsidentskab og rejser ofte ud for at vejlede og støtte børn og deres lokale ledere.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.