Emne

Det Første Præsidentskab

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige ledes af 15 apostle, som også anses for profeter, seere og åbenbarere. Den mand, der har været apostel i længst tid, er Kirkens præsident, og ved inspiration vælger han to andre apostle som rådgivere. Disse tre fungerer som Det Første Præsidentskab, som er den højest ledende instans i Kirken. (For information om de andre 12 apostle, se De Tolv Apostles Kvorum, som er den næsthøjeste ledende instans i Kirken).

Medlemmer af Det Første Præsidentskab er særlige vidner om Jesus Kristus, kaldet til at undervise og vidne om ham over hele verden. De rejser jævnligt og henvender sig til og opmuntrer store forsamlinger af medlemmer og interesserede ikke-medlemmer og mødes ligeledes med lokale ledere.

Når Det Første Præsidentskab ikke rejser, sidder de i råd med hinanden og med andre af Kirkens øverste ledere om emner, der har indflydelse på den verdensomspændende kirke, såsom missionering, tempelbyggeri, åndelig og timelig velfærd og meget andet.

Præsident Russell M. Nelson, præsident Dallin H. Oaks og præsident Henry B. Eyring udgør Det Første Præsidentskab.

   

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.