Pressemeddelelse

Det Første Præsidentskab fortæller fra generalkonferencens lederskabsmøde

Et budskab fra Det Første Præsidentskab

Ved denne vidunderlige konferencetid er det vores privilegium at samle Kirkens øverste ledere fra hele verden for at komme med instruktioner og for at forene vores indsats for at bringe Guds børn tættere på Jesu Kristi evangelium. Denne formiddag kom Det Første Præsidentskab med instruktioner om flere vigtige emner ved et lederskabsmøde. Det glæder os at kunne dele nogle meget positive budskaber fra det møde med vores medlemmer og venner.

Præsident Russell M. Nelson har i løbet af det forgangne år tænkt over, at Herren har velsignet os med »åbenbaring på åbenbaring, kundskab på kundskab … [om] det, som bringer glæde, det, som bringer evigt liv[i] Vi er alle øjenvidner til åbenbaringer fra Herren, når han leder sin kirke. Præsident Nelson underviste om omsorg og omvendelse og fortalte, at når vi tager imod omvendelsens gave, vil vi løfte os og yde omsorg på en mere hellig måde og gøre vores hjem til det sted, hvor der læres om evangeliet. Israel skal indsamles på begge sider af sløret, og vi skal hjælpe til med at forberede verden på Jesu Kristi andet komme.

Præsident Dallin H. Oaks forklarede, at Jesu Kristi evangelium lærer os at elske og behandle alle mennesker med venlighed og høflighed – selv når vi er uenige. Gud har lovet alle velsignelser til dem, der stræber efter at holde hans bud, og vi har pligt til at »bære hinandens byrder, så de bliver lette«[ii]. Selv om vi ikke kan ændre Herrens lære, ønsker vi, at vores medlemmer og vores retningslinjer skal tage hensyn til dem, der kæmper med jordelivets udfordringer. I sin tale delte præsident Oaks information om ændringer til nylige retningslinjer i Kirken i forbindelse med homoseksuelle, biseksuelle og transkønnede medlemmer. (Mere information om den bekendtgørelse følger herunder).

Præsident Henry B. Eyring talte om fortsat åbenbaring i den sande og levende kirke og forklarede, at Herren har ledt ved åbenbaring gennem profeter lige siden Adam og Evas tid til i dag, og sådan åbenbaring til hans tjenere vil fortsætte, indtil han kommer igen. En af grundene er, at vi har brug for Herrens vejledning for at imødekomme skiftende omstændigheder, og han har vejledt om ændringer i praksis og retningslinjer igennem hele Kirkens historie.

Vi beder til, at disse lærdomme vil blive modtaget i den samme ånd, som vi modtog dem fra Herren og har delt dem med vores ledere, som en positiv og inspirerende instruktion der vil være til velsignelse for mange. Vi anerkender med taknemmelighed Guds fortsatte vejledning og kærlighed til alle sine børn og opfordrer vores medlemmer til at forny deres forsæt om at følge Frelseren Jesu Kristi lærdomme om at elske Gud og elske hinanden[iii].

Med kærlig hilsen

Det Første Præsidentskab

Præsident Oaks kom med disse detaljer

Under vejledning af Det Første Præsidentskab fortalte præsident Oaks, at børn af forældre, der identificerer sig som homoseksuelle, biseksuelle eller transkønnede, med øjeblikkelig virkning kan blive døbt uden Det Første Præsidentskabs godkendelse, hvis de forældre, der har forældremyndigheden, giver tilladelse til dåb og både forstår den lære, som et døbt barn vil blive undervist i, og de pagter, som han eller hun forventes at indgå.

En forælder eller forældre, der ikke er medlem (herunder LGBT-forældre), kan anmode om, at deres lille barn velsignes af en værdig bærer af Det Melkisedekske Præstedømme. Disse forældre må være indforståede med, at menighedens medlemmer vil kontakte dem periodevis, og at, når et barn, der er blevet velsignet, fylder 8 år, vil et kirkemedlem kontakte dem og foreslå, at barnet bliver døbt.

Førhen betegnede vores håndbog et ægteskab mellem personer af samme køn som apostasi. Selv om vi stadig betragter et sådant ægteskab som en alvorlig overtrædelse, vil det ikke blive behandlet som apostasi med hensyn til kirkedisciplinering. I stedet vil den umoralske adfærd i heteroseksuelle og homoseksuelle forhold blive behandlet på samme måde.

De meget positive retningslinjer, der er blevet bekendtgjort her til formiddag, bør være en hjælp for de berørte familier. Desuden bør vores medlemmers bestræbelser på at vise større forståelse, medfølelse og kærlighed øge respekten og forståelsen hos alle positivt indstillede mennesker. Vi ønsker at mindske had og strid, som er så udbredt i dag. Vi er optimistiske omkring, at de fleste mennesker, uanset hvad deres tro eller orientering er, længes efter større forståelse og mindre stridbar kommunikation. Det er afgjort vores ønske, og vi søger vores medlemmers og andres hjælp til at opnå det.

Disse nye retningslinjer sendes til præstedømmeledere verden over og medtages i online opdateringer i Kirkens håndbog for ledere. Disse ændringer udgør ikke et skift i Kirkens lære om ægteskab eller Guds bud med hensyn til kyskhed og moral. Læren i frelsesplanen og vigtigheden af kyskhed ændrer sig ikke. Disse ændringer i retningslinjerne kommer efter en lang periode af overvejelser med vores brødre i De Tolv Apostles Kvorum og efter inderlig, forenet bøn for at forstå Herrens vilje i disse anliggender.

 

[i] Lære og pagter 42:61

[ii] Mosijas bog 18:8

[iii] Mattæus 25

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.