Emne

Det Aronske Præstedømme

Det mindre af de to niveauer eller ordner i præstedømmet i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Det Aronske Præstedømme gives trofaste mandlige medlemmer af Kirken fra tolvårsalderen, og hver enkelt mand ordineres individuelt ved håndspålæggelse. De, der er blevet ordineret, siges at »bære« præstedømmet; flertallet af sidste dages hellige mænd og drenge er præstedømmebærere.

Der er tre niveauer eller embeder i Det Aronske Præstedømme: Diakon, lærer og præst. Normalt er diakoner mellem 12-14 år, lærere mellem 14-16 år og præster mellem 16-18 år. Mænd, der tilslutter sig Kirken efter 18-års alderen, behøver ikke at gennemgå hvert trin og begynder normalt som præst.

De, der bærer Det Aronske Præstedømme, forbereder og omdeler nadveren til Kirkens medlemmer under søndagens gudstjeneste, hjælper med at besøge medlemmerne i deres hjem, indsamler donationer til de fattige og udfører andre tjenesteopgaver. Navnet på Det Aronske Præstedømme stammer fra Aron, Moses’ bror i Det Gamle Testamente.

Se også: Det Melkisedekske Præstedømme, Præstedømme

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.