Pressemeddelelse

Den nye epidemi

Overtrædelser af religionsfrihed

Religionsfrihed er mere end blot menneskers ret til at tro på, hvad de ønsker. Det er frihed til at tale og handle i overensstemmelse med sin inderste overbevisning. Religionsfrihed beskytter hver enkelt persons ret til at have denne tro og give udtryk for den uden forfølgelse, beskyldninger eller blive nægtet lige rettigheder. Den sikrer også, at mennesker kan vælge deres religion, ændre deres religion eller slet ikke have en religion, hvis de måtte ønske det.

Denne rettighed bliver i stigende grad angrebet, betvivlet og begrænset. Ældste Ronald A. Rasband fra De Tolv Apostles Kvorum i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige gennemgik dette emne med en forsamling af studerende på Brigham Young University. Han sagde: »Vores samfund er blevet så forblindet af sit forsøg på at bekæmpe enhver diskrimination af en gruppe mennesker, at det nu er i fare for at skabe endnu en gruppe ofre: Troende mennesker som du og jeg.«

Han fortsatte med eksempler at fortælle, at religiøse skoler anklages for at kræve en standard for adfærd. Direktører for store selskaber skubbes til side eller tvinges til at trække sig tilbage på grund af deres religiøse overbevisning, som ikke længere er politisk acceptabel, og virksomheder, som lukkes eller boykottes for blot at give udtryk for deres overbevisning.

Det er vigtigt at bemærke dette holdningsskift, hvor en større tolerance for forskellig levevis har ført til, at religiøs levevis bliver udfordret, truet eller udelukket fra samtaler.

Artikel 18 i De Forenede Nationers Verdenserklæring om menneskerettigheder siger: »Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed: denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.«

Tilsvarende står der i den 11. trosartikel i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige: »Vi kræver ret til at tilbede Gud den Almægtige i overensstemmelse med vor egen samvittigheds bud og indrømmer alle mennesker den samme ret – lad dem tilbede hvorledes, hvor eller hvad de vil.«

Religionsfrihed er ikke blot vigtig for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, men denne frihed er også nødvendig for udøvelsen af alle religioner. Profeten Joseph Smith har udtalt: »Jeg er lige så rede til at dø, når det gælder om at forsvare rettighederne for en baptist, en presbyterianer eller et andet godt menneske fra ethvert andet religiøst samfund. For det samme princip, der tramper på de sidste dages helliges rettigheder, tramper også på katolikkernes eller andre trossamfunds, som måske er upopulære og for svage til at forsvare sig selv.«

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har imidlertid også udtalt, at »religionsfrihed … ikke [er] absolut. Begrænsninger af religiøse aktiviteter er dog passende, hvor det er nødvendigt for at beskytte fundamentale rettigheder som liv, ejendom, helbred eller andres sikkerhed. Men sådanne begrænsninger bør virkelig være nødvendigt, og ikke blot en undskyldning for at begrænse religionsfrihed.« https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/gospel-topics/religious-freedom?lang=eng

Det er klart, at religionsfrihed er vigtigt for samfundet. Samfund trives, når der er religionsfrihed. Der er en stærk sammenhæng knyttet dertil med mindre fattigdom, bedre offentlig sundhed, flere rettigheder for kvinder og minoriteter, mindre ulighed i indkomster og økonomisk vækst (se linket: https://religiousfreedomandbusiness.org/religious-freedom-business). Alle har behov for religionsfrihed, uanset hvad deres religion er.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.