Pressemeddelelse

Den europæiske områdepræsident kaldet til De Halvfjerds’ Præsidium

Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige bekendtgjorde den 1. maj, at ældste Juan A. Uceda og ældste Patrick Kearon skal tjene i De Halvfjerds’ Præsidium med virkning fra den 1. august.

Disse ledere efterfølger ældste Donald L. Hallstrom og ældste Richard J. Maynes i De Halvfjerds’ Præsidium, der begynder på nye opgaver den 1. august.

Ældste Kearon er for tiden præsident for Det Europæiske Område. Han blev opretholdt som generalautoritet og halvfjerdser den 3. april 2010.

Ældste Paul V. Johnson, der nu er førsterådgiver, skal være præsident for Det Europæiske Område med virkning fra 1. august. Hans førsterådgiver bliver ældste Gary B. Sabin. Ældste Massimo De Feo skal tjene som hans andenrådgiver.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.