Emne

Dødshjælp og forlængelse af liv

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror på menneskelivets hellighed og er derfor imod dødshjælp. Aktiv dødshjælp defineres som forsætligt at berøve en person, der lider af en uhelbredelig lidelse eller sygdom, livet. En sådan bevidst handling afslutter livet straks fx ved såkaldt medvirken til selvmord. Afslutning af liv på en sådan måde er et brud på Guds befalinger.

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige tror ikke, at det falder inden for definitionen af dødshjælp, når man tillader en person at dø af naturlige årsager ved fx at fjerne en respirator fra en patient i forbindelse med langvarig sygdom. Når døden fra en sådan sygdom eller ulykke er uundgåelig, bør den opfattes som en velsignelse og en meningsfuld del af det evige liv. Medlemmerne bør ikke føle sig forpligtede til at forlænge jordelivet med urimelige midler. Disse afgørelser træffes bedst af familien efter at have fået kompetent medicinsk rådgivning og efter at have søgt guddommelig vejledning ved faste og bøn.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.