Emne

Dåb for de døde

Læren om dåb for de døde nævnes i Det Nye Testamente (se 1 Kor 15:29), men grundlæggelsen af læren stammer fra nutidig åbenbaring ved Joseph Smith. Et medlem af Kirken kan ved at virke som stedfortræder for en afdød – ofte en af sine forfædre – blive døbt på vegne af en afdød person. Det er sidste dages helliges overbevisning, at en person, der er død, bevarer retten til at træffe valg i det næste liv, og modtagelse af dåbsritualet åbner vejen for fortsat fremgang. Dåb for de døde udføres udelukkende i templerne.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.