Emne

Brigham Young

Brigham Young bliver sommetider omtalt som den amerikanske Moses eller den store kolonisator. Han kom frem ud af rækken af Kirkens tidlige ledere for at føre tusinder af religiøse flygtninge over USA’s uciviliserede vestlige grænseland. Han førte dem ind i et barskt land, som de overrislede og opdyrkede, og hvor de etablerede mange succesrige kolonier. I 1847 nåede den første gruppe af mormonpionerer Salt Lake Valley efter at have rejst over 2000 kilometer tværs over prærien. Brigham Young så ud over, hvad der dengang var en gold, tør ørken og erklærede: »Dette er det rigtige sted.«

Brigham Young blev født den 1. juni 1801 og voksede op i en koloni på grænseområdet i Vermont og fik kun 11 dages formel skolegang. Han var en dygtig tømrer, snedker, maler og glarmester.

Hans konvertering til Kirken var ikke øjeblikkelig. I to år undersøgte han nøje Mormons Bog og tilsluttede sig Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, da han var overbevist om dens sandhed. Han blev senere Kirkens anden præsident og stod for ledelsen af Kirken i 30 år.

Brigham Young førte tilsyn med 60.000 til 70.000 pionerers vandring over land til Salt Lake Valley fra Illinois og andre samlingspunkter, såsom Iowa og Missouri; han grundlagde 350 til 400 bebyggelser i Utah, Arizona, Californien, Idaho, Nevada og Wyoming og etablerede et jorddistributionssystem, der senere blev stadfæstet af kongressen.

Kun fire dage efter, at den første gruppe af mormonpionerer ankom til den golde Salt Lake Valley, jog Brigham Young sin stok i jorden på lige nøjagtig det sted, hvor templet i Salt Lake nu står og erklærede: »Her bygger vi et tempel til vor Gud.«

I 1849 etablerede præsident Young Den vedvarende emigrationsfond, som støttede fattige sidste dages hellige immigranter. Fonden hjalp omkring 30.000 immigranter fra de Britiske Øer, Skandinavien, Schweiz, Tyskland og Holland med at komme til Amerika – hvilket på det tidspunkt var mere end en trejdedel af det totale antal sidste dages hellige immigranter fra Europa.

Brigham Young tjente også som Utahs første territoriale guvernør i to perioder og som den første politichef for den indianske afdeling af Utah territorium. Ydermere skrev han kontrakt på og tog del i anlæggelse af telegraf- og jernbanelinjer, etablerede en bred vifte af industri og forretninger – heriblandt USA’s første stormagasin, Zions Cooperative Mercantile Institution – og var fortaler for kvinders stemmeret.

På trods af sin begrænsede formelle skolegang var Brigham Young talsmand for uddannelse. Han grundlagde uddannelsesinstitutionerne, der senere blev til Brigham Young University i Provo i Utah samt Utah University i Salt Lake City.

Brigham Young var også kendt for at praktisere flerkoneri. Han giftede sig med mindst 20 kvinder, hvoraf han med 16 af dem fik 57 børn. Kirken ophævede senere flerkoneri og har ikke tolereret denne praksis i over 100 år. I dag indebærer praktiseringen af flerkoneri en sanktion i form af udelukkelse af Kirken.

Brigham Young døde som følge af sygdom den 29. august 1877 i sit hjem i Salt Lake City. Han blev 76 år gammel.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.