Pressemeddelelse

Brev fra Det Første Præsidentskab 2016,

Brev fra Det Første Præsidentskab 2016, som opfordrer til politisk deltagelse ved at stemme ved valget i USA

Brev fra Det Første Præsidentskab 2016, som opfordrer til politisk deltagelse ved at stemme ved valget i USA

Følgende brev er udstedt af Det Første Præsidentskab i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige den 5. oktober 2016 og skal oplæses i Kirkens menigheder i hele USA:

Kære brødre og søstre

Politisk deltagelse, stemme, og politisk neutralitet i Kirken

Som borgere har vi et privilegium og en pligt til at vælge embedsmænd og have indflydelse på offentlig politik. Deltagelse i den politiske proces påvirker vores samfund og nationer i dag og i fremtiden. Vi opfordrer sidste dages hellige til at være aktive borgere ved at registrere sig, udøve deres ret til at stemme og involvere sig i offentlige anliggender.

Vi opfordrer jer også til at bruge den fornødne tid til at blive informeret om de spørgsmål og kandidater, som I skal overveje. Sammen med de muligheder, der er på internettet, debatter og andre kilder, opslår Kirken lejlighedsvis information om bestemte moralske sager, som den har taget stilling til, på www.MormonNewsroom.org.

Principper, der er i overensstemmelse med evangeliet, kan findes i forskellige politiske partier, og medlemmer bør søge kandidater, som bedst repræsenterer disse principper.

Mens Kirken vedholder sig sin neutrale position med hensyn til politiske partier og kandidater, bør individuelle medlemmer deltage i den politiske proces. Kirken vedholder sig også sin forfatningsmæssige ret til at udtale sig om politiske og sociale emner.

Med venlig hilsen

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Det Første Præsidentskab

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.