Emne

Biskop

En biskop er leder af den lokale forsamling (kendt som menighed) og har ansvar i lighed med det af en pastor, præst eller rabbiner har. I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige er dette en ulønnet stilling.

En biskop bistås af to rådgivere. Sammen fører dette biskopråd tilsyn med deres menigheds åndelige og sociale behov. Biskoppen støtter hvert enkelt medlem i menigheden i deres indsats for at følge Jesus Kristus. Ud over de åndelige anliggender hjælper en biskop medlemmer, der kæmper økonomisk eller på anden måde at blive selvhjulpne gennem velfærdshjælpen. En biskop tager sig også af praktiske anliggender såsom optegnelser, rapporter, økonomi og kirkebygningen, hvor medlemmerne mødes.

En biskop tjener typisk omkring fem år. Biskopper refererer til stavspræsidenter, og disse lokale ledere har en betydelig mængde selvstændighed til at træffe beslutninger angående medlemmer i deres menigheder og stave.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.