Emne

Besegling

I Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige henviser ordet besegling til en evig forening mellem en mand og en kvinde og deres børn. Beseglingen kan kun finde sted i et tempel af en mand, der har præstedømmet eller myndigheden fra Gud. Ifølge sidste dages hellig overbevisning, så betyder beseglingen, at disse familieforhold rækker ud over døden, hvis personerne efterlever Jesu Kristi lærdomme. For sidste dages hellige udgør familien en vigtig del af Guds plan, som den vigtigste enhed både på jorden og i evigheden.

Når en mand og kvinde bliver viet i et sidste dages helligt tempel omtales ceremonien som en besegling. Når parret senere får børn, er de automatisk beseglet til deres forældre. Ægtepar, der tilslutter sig Kirken, efter de er blevet gift eller som oprindelig ikke blev viet i templet af forskellige årsager, har stadig mulighed for at blive beseglet i templet. Forældre kan på det tidspunkt få deres børn beseglet til sig. Disse beseglende ordinancer kan også udføres på vegne af de afdøde, hvilket derved binder familierne sammen på tværs af generationer.

Jesus Kristus selv talte om besegling i Det Nye Testamente:

»Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: ›Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?‹…

Simon Peter svarede: ›Du er Kristus, den levende Guds søn.‹

Og Jesus sagde til ham: ›Salig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.

Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.

Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene‹« (Matt 16:13, 16-19).

Sidste dages hellige tror på, at den samme myndighed, der blev givet til Peter, blev givet til Joseph Smith i 1829 og blev videregivet til Kirkens nuværende profet og præsident, Thomas S. Monson. Kun profeten kan videregive denne beseglende kraft til andre mænd, og relativt få mænd har denne myndighed på ethvert givet tidspunkt.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.