Emne

Besøgslærer

En besøgslærer er en kvinde, der har fået til ansvar at våge over og hjælpe en anden kvinde fra egen sidste dages hellige menighed eller gren. Hver kvinde tildeles to besøgslærere, der kontakter hende mindst en gang om måneden og opmuntrer hende i sine bestræbelser på at efterleve Jesu Kristi evangelium. Som led af dette regelmæssige besøg gives der et åndeligt budskab, der er tilpasset den enkelte kvindes behov og omstændigheder. Budskaberne inspirerer ofte til videre drøftelse af evangeliet, og kvinderne lærer sammen.

»Besøgslærere tjener på Frelserens vegne. Vore hænder er hans hænder, vores kærlighed er hans kærlighed, og vores tjeneste er hans tjeneste. Gode besøgslærere kender de søstre, som de besøger. De elsker dem, tjener dem og hjælper dem med at lære evangeliet at kende … De sætter fokus på styrkelsen af hjemmet og den enkelte. Der findes intet større privilegium end at våge over og styrke et andet menneske,« har Julie B. Beck, Hjælpeforeningens hovedpræsident, sagt.

Ud over kaldelsens åndelige aspekt, så hjælper besøgslærerne også den enkelte kvinde og hendes familie med timelige behov. For eksempel kan besøgslærerne give familien måltider efter et barn er blevet født eller hjælper med rengøringen i hjemmet, hvis kvinden er syg.

De fleste kvinder i Kirken har muligheden for at tjene som besøgslærer. Besøgslærer-programmet bliver koordineret af Hjælpeforeningen, kvindeorganisationen i hver sidste dages hellige forsamling.

Besøgsundervisningen suppleres af hjemmeundervisningen ved at tage vare på de sidste dages helliges behov. Hjemmelærere er to mænd, der har fået til opgave at besøge alle, der bor i et hjem.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.