Pressemeddelelse

Besøg af UNHCR og UNICEF

Den 21. oktober 2016 mødtes biskop Gérald Caussé, præsiderende biskop for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, og hans hustru Valérie med embedsmænd fra FN’s flygtningehøjkommissariat (UNHCR) og fra FN’s Børnefond (UNICEF) i Genève i Schweiz. De blev ledsaget af ældste Robert Orton og hans hustru Joy Orton, der tjener som Kirkens repræsentanter ved FN i Genève, og Gilles François, Kirkens leder for velfærd for Det Europæiske Område.

 

Fr. Kelly Clements, vicehøjkommissær for FN’s flygtningeorganisation, takkede varmt biskop Caussé for Kirkens store støtte. Under mødet ved UNHCR’s globale hovedsæde blev fr. Clements og biskop Caussé enige om behovet for at udvikle programmer, der fremmer selvhjulpenhed, og også at samarbejde, når der skal handles i forbindelse med nødsituationer i kriseområder. På spørgsmålet om, hvordan Kirken kan hjælpe, bad fr. Clements om medlemmernes bønner og ligeledes om støtte til at dele det budskab, at regeringer såvel som lokale myndigheder, civile samfundsgrupper, trossamfund og den private sektor i tider med massive fordrivelser bør samle deres kræfter for at hjælpe flygtninge.

UNHCR blev stiftet i 1950 i kølvandet af anden verdenskrig for at hjælpe millioner af europæere, der var flygtet eller havde mistet deres hjem. De fik tre år til at afslutte deres arbejde og derpå opløse sig. I dag, over 65 år senere, arbejder organisationen stadig hårdt på at beskytte og bistå flygtninge rundt om i verden, eftersom der i dag skønnes at være 65,3 millioner mennesker på verdensplan, der har været tvunget til at flygte.

UNHCR sponsoreres næsten udelukkende ved frivillige bidrag, hovedsagelig fra regeringer, men også fra mellemstatslige organisationer, selskaber og enkeltpersoner. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige har doneret adskillige millioner dollars til UNHCR siden januar 2005. Kirken har også ydet bidrag i naturalier, herunder nødhjælp som boliger eller telte til flygtninge.

Senere samme dag fandt et møde sted ved UNICEF’s hovedsæde. Biskop og søster Caussé mødtes med David Evans, leder for UNICEF’s afdeling for filantropi, og Sarah Crowe, talsmand for UNICEF’s kriseenhed i Genève. Leslie Goldman, næstformand for UNICEF’s United States Fund, deltog også i mødet. Fr. Crowe præsenterede det arbejde, UNICEF havde udført i forbindelse med den nuværende flygtningekrise i Europa. UNICEF’s virke omfatter imidlertid langt mere end denne krise, og der vil blive søgt efter flere samarbejdspartnere i andre dele af verden. Især i Mellem- og Sydamerika kan stærke lokale medlemmer også spille en rolle i samarbejdet mellem Kirken og denne organisation.

»Jeg er så glad for, at Kirken er så velanset hos disse store organisationer. Der var en virkelig god ånd til stede ved disse møder, og det er et vidnesbyrd for mig om, at vi fortsat bør støtte disse organisationer, eftersom de yder bistand til de fattige og trængende rundt om i verden,« udtalte biskop Caussé.

UNICEF er ledende inden for det humanitære og for udvikling og arbejder på verdensplan for alle børns rettigheder. Børns rettigheder begynder med et husly, ernæring, beskyttelse mod katastrofer og konflikter og spænder over hele livscyklussen: Neonatal hjælp til at fremme sunde fødsler, rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold, sundhed og uddannelse. Organisationen blev stiftet i 1947 og har lige siden arbejdet på at forbedre børns kår. UNICEF har mange programmer, der rækker ud til børns forskellige behov overalt i verden.

Retningslinjer vedrørende omtale:Når der skrives om Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, vær da venlig at bruge Kirkens fulde navn i den første henvisning. Se yderligere information om brugen af Kirkens navn i vore retningslinjer på internettet. »Retningslinjer.